Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Saksa keel algajale

Aine kestus: 22.09.2020 - 17.12.2020

Aine algab: 22.09.2020 - 15:30

Toimumispäevad: teisipäev, neljapäev

Koolitaja: Eve Aruväli

Ruum: 304

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursusel sobib õpilastele, kes varem ei ole saksa keelt õppinud. Arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Teeme paaris- ja grupitööd,  mängime rolli- ja lauamänge, harjutame dialooge ja laulame ning harjutame igapäevaseid suhtlusolukordi. Saavutatav keeletase A1.1.