Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Hispaania keel algajale

Aine kestus: 23.11.2022 - 15.12.2022

Aine algab: 23.11.2020 - 8:30

Toimumispäevad: K N, R,E,T

Koolitaja: Siivi Jõgi

Ruum: 302

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada hispaania keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast. Õppetöö käigus laiendatakse õpilaste silmaringi hispaaniakeelsete kultuuride ja nende keele erisuste (Hispaania, Ladina-Ameerika) mõistmisel, arendades seeläbi isiksust ja maailmataju.
Kursuse lõpuks omab õpilane algteadmisi hispaania keelest ning saab kergemini hakkama lihtsamates hispaaniakeelsetes vestlustes, sh viibides sihtkeele riikides.