Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Majandus- ja ettevõtlusõpetus

Aine kestus: 23.11.2022 - 09.03.2023

Aine algab: 23.11.2022 - 13:00

Koolitaja: Svetlana Keisk

Ruum: 102

Sihtgrupp: 10.-11. klass

Lühikirjeldus:

Kursusel õppimisel omandavad õpilased majanduse põhimõisteid ja tutvuvad tänapäeva turumajanduse põhimõtetega; õpivad hindama ressursside tähtsust; võrdlevad erinevaid majandussüsteeme. Teemad: Majanduse olemus. Nõudlus ja pakkumine. Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija. Ettevõtlus. Ettevõtte asutamine.

Väljundiks on osalemine olümpiaadil.