Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma)

Aine kestus: 21.09.2020 - 02.04.2021

Aine algab: 21.09.2020 - 16:30

Toimumispäevad: Esmaspäev

Koolitaja: Svetlana Keisk

Ruum: 102

Sihtgrupp: 11. klass

Lühikirjeldus:

Õpilane saab kogemuse, kuidas luua ja arendada oma firmat. Õpime Junior Achievmenti õpilasfirma programm järgi, mis toimub põhimõttel "Õpime tegevuse kaudu!“ Kursuse vältel toimub: õpilasfirma loomine, registreerimine ja arendamine st firma tegutsemine ja laatadel osalemine ning aprillis ÕF lõpetamine. Osa loenguid toimub Tartus mentorklubis, kus kohtud Tartu koolide õpilasfirmadega. Kokkusaamised ja õpe toimub alguses 1 korda nädalas, kokkulepitud ajal (õhtuti). Hiljem, kui ÕF juba tegutseb, siis on kokkusaamised harvemad. Kursus toimub septembrist kuni aprillini.