Vastuvõtt

Ettevalmistuskursused


Nõo Reaalgümnaasiumis oleme seisukohal, et kõige paremini suudab õpilast edasiseks haridusteeks ette valmistada tema õpetaja. Seetõttu spetsiaalseid kursusi katsete edukaks sooritamiseks ei korraldata. Küll on Nõo Reaalgümnaasiumi õpetajad ühekordselt valmis kandideerivale õpilasele konsultatsiooni pakkuma, kui selles on eelnevalt kokku lepitud.

Nõo Reaalgümnaasiumis oleme seisukohal, et kõige paremini suudab õpilast edasiseks haridusteeks ette valmistada tema õpetaja. Seetõttu spetsiaalseid kursusi katsete edukaks sooritamiseks ei korraldata. Küll on Nõo Reaalgümnaasiumi õpetajad ühekordselt valmis kandideerivale õpilasele konsultatsiooni pakkuma, kui selles on eelnevalt kokku lepitud.