Õppetöö

Tunnijaotusplaan


IT-suuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus                                  
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Reaalsuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus                                  
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Loodussuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus                                  
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 24
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-suuna kursused

  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
w; height:17.1pt; text-align:justify; vertical-align:middle; white-space:nowrap">  
Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Reaalsuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus                                  
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Loodussuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus                                  
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 24
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
eesti keel                                  
kirjandus                                  
b2 taseme võõrkeel                                  
b1 taseme võõrkeel                                  
matemaatika                                  
geograafia                                  
bioloogia                                  
keemia                                  
füüsika                                  
ajalugu                                  
ühiskonnaõpetus                                  
inimeseõpetus                                  
muusikaõpetus                                  
kunstiõpetus                                  
kehaline kasvatus                                  
uurimistöö                                  
arvutiõpetus                                  
valikkursus