Meie koolist

Hoolekogu


Kooli hoolekogusse saavad kuuluda haridusministeeriumi, lapsevanemate, vilistlaste, õpetajate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu koordineerib erinevate huvigruppide koostööd, jälgib õppe- ja kasvatustegevust ning aitab võimaluste piires kaasa koolis paremate tingimuste loomisele.

Üldjuhul toimub aastas kolm hoolekogu koosolekut (s.h. e-koosolekud).

Nõo Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 • Üllar Kukk (esimees, vilistlaste esindaja)  yllar.kukk@fortumtartu.ee
 • Kärt Leppik (koolipidaja (HTM) esindaja)
 • Rain Sangernebo (Nõo valla esindaja)
 • Viire Sepp (toetava organisatsiooni (MTÜ Eesti Talendikeskus) esindaja)
 • Astrid Valo (lastevanemate esindaja)
 • Kristi Voore (lastevanemate esindaja)
 • Olivia Till (lastevanemate esindaja)
 • Ege Lepa (õppenõukogu esindaja)
 • Mikk Põdra (õppenõukogu esindaja)
 • Lee Saarela (õpilaste esindaja)

 

Kooli hoolekogusse saavad kuuluda haridusministeeriumi, lapsevanemate, vilistlaste, õpetajate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu koordineerib erinevate huvigruppide koostööd, jälgib õppe- ja kasvatustegevust ning aitab võimaluste piires kaasa koolis paremate tingimuste loomisele.

Üldjuhul toimub aastas kolm hoolekogu koosolekut (s.h. e-koosolekud).

Nõo Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 • Üllar Kukk (esimees, vilistlaste esindaja)  yllar.kukk@fortumtartu.ee
 • Kärt Leppik (koolipidaja (HTM) esindaja)
 • Rain Sangernebo (Nõo valla esindaja)
 • Viire Sepp (toetava organisatsiooni (MTÜ Eesti Talendikeskus) esindaja)
 • Astrid Valo (lastevanemate esindaja)
 • Kristi Voore (lastevanemate esindaja)
 • Olivia Till (lastevanemate esindaja)
 • Ege Lepa (õppenõukogu esindaja)
 • Mikk Põdra (õppenõukogu esindaja)
 • Lee Saarela (õpilaste esindaja)