Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2021/22 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu korralised koosolekud

30.09.2021

1. Õppeaasta 20/21 analüüs
2. Kooli sisehindamise aruanne ja arengukava
 

4.01.2022

1. Õppetöö I perioodil

2. Eksamitega seonduv

3. Kooli sisehindamise aruanne 2018-2021

4. Kooli arengukava 2022-2024 heaks kiitmine

 

28.02.2022

1. Õppekava toetavad praktilised tegevused (arutelu)

2. Erivajadusega õpilase toetamine


 

14.06.2022

1. 10., 11. kl. järgmisse klassi üleviimine

2. 12. kl. lõpetamisega seonduv

17.06.2022

1. Pikendatud õppetöö

2.  Õppeaastast 2022/2023

 

30.08.2022

1. Õppeaasta 2021/22 analüüs

2. Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaan

Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2021/22 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu korralised koosolekud

30.09.2021

1. Õppeaasta 20/21 analüüs
2. Kooli sisehindamise aruanne ja arengukava
 

4.01.2022

1. Õppetöö I perioodil

2. Eksamitega seonduv

3. Kooli sisehindamise aruanne 2018-2021

4. Kooli arengukava 2022-2024 heaks kiitmine

 

28.02.2022

1. Õppekava toetavad praktilised tegevused (arutelu)

2. Erivajadusega õpilase toetamine


 

14.06.2022

1. 10., 11. kl. järgmisse klassi üleviimine

2. 12. kl. lõpetamisega seonduv

17.06.2022

1. Pikendatud õppetöö

2.  Õppeaastast 2022/2023

 

30.08.2022

1. Õppeaasta 2021/22 analüüs

2. Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaan