Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2019/20 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

18.09.2019
1. Tingimisi järgmisse klassi üleviidud õpilased

24.10.2019

1. Turvalisus ja heaolu koolis
2. Kooli tutvustamine põhikoolides

27.12.2019

1. Õppetöö I perioodil

2. Eksamitest

26.02.2020

1. Kooli õppekava analüüs
2. Kooli digiplaani anaüüs, täiendamine

10.06.2020

1. 10., 11. kl.järgmisse klassi üleviimine
2. Õppeaastast 2020/2021

17.06.2020

1. Pikendatud õppetöö

18.06.2020

1. 12. kl. Lõpetamisega seonduv

28.08.2020

1. Õppeaasta 2019/20 analüüs

2. Õppeaasta 2020/2021 üldtööplaan

 

Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2019/20 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

18.09.2019
1. Tingimisi järgmisse klassi üleviidud õpilased

24.10.2019

1. Turvalisus ja heaolu koolis
2. Kooli tutvustamine põhikoolides

27.12.2019

1. Õppetöö I perioodil

2. Eksamitest

26.02.2020

1. Kooli õppekava analüüs
2. Kooli digiplaani anaüüs, täiendamine

10.06.2020

1. 10., 11. kl.järgmisse klassi üleviimine
2. Õppeaastast 2020/2021

17.06.2020

1. Pikendatud õppetöö

18.06.2020

1. 12. kl. Lõpetamisega seonduv

28.08.2020

1. Õppeaasta 2019/20 analüüs

2. Õppeaasta 2020/2021 üldtööplaan