Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb
täita elektrooniline ankeet SAISis (kättesaadav SAIS.ee alates 1. märtsist)

Lisaks peab lapsevanem täitma nõusoleku vormi ja selle digitaalselt allkirjastama.

 

Nõusoleku vormi leiad siit.

 

Nimekirja arvatud õpilane peab 26. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ning Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute alustamise kohta lapsevanema kirjaliku nõusoleku.  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.