Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb infosüsteemis SAIS (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist) täita avaldus ja laadida üles 9. klassi tunnistuse koopia (pilt).

SAIS-i tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise soovi kohta digitaalselt allkirjastatud lapsevanema nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 23. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.

Et kandideerida Nõo Reaalgümnaasiumisse, tuleb infosüsteemis SAIS (kättesaadav SAIS.ee alates 16. märtsist) täita avaldus ja laadida üles 9. klassi tunnistuse koopia (pilt).

SAIS-i tuleb lisada kandideerimise ja õpingute alustamise soovi kohta digitaalselt allkirjastatud lapsevanema nõusolek. Avalduse vorm on SIIN.

Nimekirja arvatud õpilane peab 23. juuniks kooli toimetama põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia.

  

Uue õppeaasta alguses peavad õpilased kooli tooma tervisekaardi.