Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Arvutiõpetuse kvalifiktasioon (rakendus)

Aine kestus: 01.02.2023 - 31.05.2023

Aine algab: 01.02.2023 - 14:15

Toimumispäevad: kolmapäev

Koolitaja: Kaja Kasak

Ruum: 316

Sihtgrupp: 12. klass

Eeldus: rakenduse suund

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad taotleda "infotöötleja" kutset või valmistada end ette koolieksamiks. Kursusel lahendatakse keerulisema raskusastmega ülesandeid, mis põhinevad arvutiõpetuse ainekaval.  Kutse saamiseks sooritatakse õppeaasta lõpus kvalif.eksam.