Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Drooniring

Aine kestus: 23.11.2022 - 18.01.2023

Aine algab: 23.11.2021 - 9:00

Toimumispäevad: 23.- 27.nov. .kell 9.00- 14.05

Koolitaja: Lennuakdeemia juhendajad

Ruum: lennuakdeemias

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Lühikirjeldus:

Drooniringis käsitletakse lennuliikluse korraldamise, õhuruumi kasutamise, mehitamata õhusõidukite süsteemide ning nende ohutu ja korrektse käitamise põhitõdesid, sh eraldi teoreetiliste loengutena:
1. Sissejuhatus, teemade ülevaade, üldine korraldus. Sissejuhatus lennundusse, Eesti lennundus, mehitamata õhusõidukid (droonid) üldisemalt; 2. Mehitamata õhusõidukite põhimõisted, liigitus, otstarve, erinevad tüübid ja rakendusvõimalused; 3. Piirangud, reeglid, määrused, NOTAM, Transpordiameti koduleht, ühekordne lennuluba; 4. Õhuruum ja õhuruumi korraldamine; 5. Lennujuhi töö ja lennujuhtimise erinevad üsused (radar, lähijuhtimine). Droonid lennujaamades; 6. Suuremad mehitamata õhusõidkite tootjad Eestis ja mujal. Kokkuvõte.

Käsitletud teemasid kinnistatakse töötubadega: 1. Droonide tehniline pool, lendamiseks vajalikud komponentid, praktilised näited; 2. Racing drooni tutvustus, harjutused simulaatoris, drooni ehitamine, jootmise töötuba; 3. Simulaatoris harjutused ja drooni KIT'i ehitamine; 4. Simulaatoris harjutused ja drooni KIT'i ehitamine; 5. Ekskursioon ELA õppekompleksis; 6. Lendamine (DJI droonid, kõik saavad proovida erinevaid). Racer drooni demo + enda ehitatud drooni katsetamine.