Tähestik. Enese tutvustamine. Nimisõna suurtäht. Tegussõna pööramine. Kellaajad. Numbrid. Järgarvud. Nädala-, päevaajad. Eitus. Lauseehitus lihtlauses, küsimuses. Küsisõnad. Esemed ruumis , klassis. Omastav asesõna. Vaba aja tegevused. Omadussõnad. Perekond. Nimisõnade ainsus ja erinevad mitmused. Isikuline asesõna. Eessõnad. Poes. Ostmine. Toiduained, tarbekaubad. Kohvikukülastus- einestamine. Modaalverbid. Koolipäeva tegevused. Õppeained, Spordialad.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, September 9, 2019 to Wednesday, November 20, 2019
Start : 
Monday, September 9, 2019 - 15:30
Days it takes place: 
esmaspäev, kolmapäev
Instructor: 
Eve Aruväli
Room: 
304
Target group: 
10. klass