Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Õppides loon ennast

Aine kestus: 13.09.2022 - 29.11.2022

Koolitaja: Krista Bergmann; Jaanika Jõeorg-Kesküla

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama, võttes suuremat vastutust oma õppimise eest.

 Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega. Omandatakse erinevaid õppimisvõtteid, kuidas lihtsamalt ja väiksema ajakuluga õppida. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi. Analüüsitakse õpilase ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.