Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursuste avalduse täitmine 2.- 12. september 2019. Valikkursuse avalduse link edastatakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Valikkursuse nimekirjad on nähtaval Stuudiumis ja 1. korruse infostendil alates 16. sept 2019.

 

Tunniplaanis on järgmised valikkursused:

1. periood:

10. kl Õppides loon ennast (K. Bergmann)

10.kl Saksa keel algajale  ( E. Aruväli)

11.- 12.kl Sissejuhatus psühholoogiasse (T.Möldre)

11.- 12. kl Veebirakenduste loomine (K. Grjaznov) 

12. kl Karjääriõpetus alates okt - jaan 1x nädalas (K. Kasak)

2.periood:

10.- 11. kl Saksa keel edasijõudnutele (E. Aruväli)

10.-11. kl Inglise keele suhtluskursus (T.Tuuling)

11. kl Majandus- ja ettevõtlusõpetus (S. Keisk)

11. kl  Maailma religioonid (E. Lepa)

12. kl Karjääriõpetus (K. Kasak)

11.- 12.kl Kordamine vene keele riigieksamiks (N.Shornikova)

11.- 12. kl Veebirakenduste loomine (K. Grjaznov) 

12. kl  Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (jaan.4.nädalast) (K. Kasak; K. Grjaznov)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild; M. Põdra)

12. kl Eesti keele riigieksamikursus jaan -aprill  (V.Uibo; R.Maal)

3.periood:

10.kl Õigekirja alused  (V. Uibo)

10.-11. kl  Kirjandiõpetuse kursus (R. Maal)

11. kl  Riigikaitse I ja II  kursus (H. Guthan)

11.-12. kl  Praktiline keemia  (A. Vinne)

11.- 12.kl Füüsika ajalugu  (K.Vällik)

12. kl  Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (K. Kasak; K. Krjaznov)

12. kl  Matemaatika riigieksamikursus (S. Sild; M.Põdra)

 

Tunniplaanivälised kursused:

10. kl  Robootika algajatele (J. Gorohhova)

10.-12. kl  Robootika edasijõudnutele (J. Gorohhova)

11.-12. kl  Veebirakenduste loomine (K. Grjaznov)

11. kl  Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma) (S. Keisk)

Tartu vangla enesekaitse kursus (toimub Tartus).

 

Valikainetenädal    02.- 06. märts 2020  

10.kl Õigekirja alused  (V. Uibo)

10.-11. kl  Kirjandiõpetuse kursus (R. Maal)

10.-11. kl  Etikett ja suhtlemine (K. Bergmann)

10.-11. kl  Kunstiring (E. Orav)

11. kl  Joonestamine (T. Rosenberg)

11.- 12.kl Füüsika ajalugu  (K.Vällik)

10.-12.kl Fotograafia algajatele 

 

 

Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursuste avalduse täitmine 2.- 12. september 2019. Valikkursuse avalduse link edastatakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Valikkursuse nimekirjad on nähtaval Stuudiumis ja 1. korruse infostendil alates 16. sept 2019.

Tunniplaanis on järgmised valikkursused:

1. periood:

10. kl Õppides loon ennast (K. Bergmann)

10.kl Saksa keel algajale (E. Aruväli)

11.- 12.klSissejuhatus psühholoogiasse (T.Möldre)

11.- 12. kl Veebirakenduste loomine (K.Grjaznov)

12. kl Karjääriõpetusalates okt - jaan 1x nädalas (K. Kasak)

2.periood:

10.- 11.kl Saksa keel edasijõudnutele (E.

Aruväli)

10.-11. kl Inglise keele suhtluskursus (T.Tuuling)

11. kl Majandus- ja ettevõtlusõpetus (S. Keisk)

11. kl Maailma religioonid (E. Lepa)

12. kl Karjääriõpetus(K. Kasak)

11.- 12.klKordamine vene keele riigieksamiks (N.Shornikova)

11.- 12. kl Veebirakenduste loomine (K.Grjaznov)

12. kl Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (jaan.4.nädalast) (K. Kasak; K. Grjaznov)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild; M. Põdra)

12. kl Eesti keele riigieksamikursus jaan -aprill(V.Uibo; R.Maal)

3.periood:

10.kl Õigekirja alused (V. Uibo)

10.-11. kl Kirjandiõpetuse kursus (R. Maal)

11. kl Riigikaitse I ja II kursus (H. Guthan)

11.-12. kl Praktiline keemia (A. Vinne)

11.- 12.kl Füüsika ajalugu (K.Vällik)

12. kl Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (K. Kasak; K. Krjaznov)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus (S. Sild; M.Põdra)

Tunniplaanivälised kursused:

10. kl Robootika algajatele (J. Gorohhova)

10.-12. kl Robootika edasijõudnutele (J. Gorohhova)

11.-12. kl Veebirakenduste loomine (K.Grjaznov)

11. kl Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma) (S. Keisk)

Tartu vangla enesekaitse kursus (toimub Tartus).

Valikainetenädal 02.- 06. märts 2020

10.kl Õigekirja alused (V. Uibo)

10.-11. kl Kirjandiõpetuse kursus (R. Maal)

10.-11. kl Etikett ja suhtlemine (K. Bergmann)

10.-11. kl Kunstiring (E. Orav)

11. kl Joonestamine (T. Rosenberg)

11.- 12.kl Füüsika ajalugu (K.Vällik)

10.-12.klFotograafia algajatele

Õppides loon ennast

Aine kestus: 16.09.2019 - 03.12.2019

Toimumispäevad: Esmaspäev, 5.- 6 tund

Koolitaja: Krista Bergmann

Ruum: 102

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama. Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.