Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursuste avalduse täitmine 3.- 5. september 2018. Valikkursuse avalduse link edastatakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Valikkursuse nimekirjad on nähtaval Stuudiumis ja 1. korruse infostendil alates 11. sept 2018.

 

Tunniplaanis on järgmised valikkursused:

1. periood:

10. kl Õppides loon ennast, 2 gruppi (K. Bergmann)

10.-12. kl  Robootika (J. Gorohhova, I. Atsberger)

12. kl Karjääriõpetus alates okt - jaan 1x nädalas (K. Kasak)

2.periood:

10. kl Saksa keel C-keelena (E. Aruväli)

10.-12. kl  Robootika (J. Gorohhova, I. Atsberger)

11. kl Majandus- ja ettevõtlusõpetus (S. Keisk)

12. kl Karjääriõpetus, alates jaan lõpust Rak. Pr. kvalifikatsioon  (K. Kasak)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild)

3.periood:

10.-11. kl  Kirjandus ja film (R. Maal)

11. kl  Riigikaitse I kursus (H. Guthan)

11.-12. kl  Praktiline keemia  (A. Vinne)

12. kl  Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (K. Kasak; K. Rööpson)

12. kl  Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild)

Tunniplaanivälised kursused:

10-12. kl Meedia (V. Uibo)

11. kl  Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma) (S. Keisk)

Tartu vangla enesekaitse kursus (toimub Tartus).

Valikainete nädalad:

27. mai - 7. juuni 2019  

10.-11. kl Inglise keele suhtluskursus (T.Tuuling)

10.-11. kl  Draama ja teater (R. Maal)

10.-11. kl  Etikett ja suhtlemine (K. Bergmann)

10.-11. kl  Kunstiring (E. Orav)

11. kl  Joonestamine (T. Rosenberg)

11. kl  Maailma religioonid (E. Lepa)

11. kl  Riigikaitse II kursus

 

 

Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursuste avalduse täitmine 3.- 5. september 2018. Valikkursuse avalduse link edastatakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Valikkursuse nimekirjad on nähtaval Stuudiumis ja 1. korruse infostendil alates 11. sept 2018.

Tunniplaanis on järgmised valikkursused:

1. periood:

10. kl Õppides loon ennast, 2 gruppi (K. Bergmann)

10.-12. kl Robootika (J. Gorohhova, I. Atsberger)

12. kl Karjääriõpetusalates okt - jaan 1x nädalas (K. Kasak)

2.periood:

10. kl Saksa keel C-keelena (E. Aruväli)

10.-12. kl Robootika (J. Gorohhova, I. Atsberger)

11. kl Majandus- ja ettevõtlusõpetus (S.

Keisk)

12. kl Karjääriõpetus, alates jaan lõpust Rak. Pr. kvalifikatsioon (K. Kasak)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild)

3.periood:

10.-11. kl Kirjandus ja film (R. Maal)

11. kl Riigikaitse Ikursus (H. Guthan)

11.-12. kl Praktiline keemia (A. Vinne)

12. kl Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (K. Kasak; K. Rööpson)

12. kl Matemaatika riigieksamikursus jaan - mai (S. Sild)

Tunniplaanivälised kursused:

10-12. kl Meedia (V. Uibo)

11. kl Ettevõtlusõpetus (õpilasfirma) (S. Keisk)

Tartu vangla enesekaitse kursus (toimub Tartus).

Valikainete nädalad:

27. mai - 7. juuni 2019

10.-11. kl Inglise keele suhtluskursus (T.Tuuling)

10.-11. kl Draama ja teater (R. Maal)

10.-11. kl Etikett ja suhtlemine (K. Bergmann)

10.-11. kl Kunstiring (E. Orav)

11. kl Joonestamine (T. Rosenberg)

11. kl Maailma religioonid (E. Lepa)

11. kl Riigikaitse II kursus

Õppides loon ennast

Aine kestus: 04.09.2018 - 22.11.2018

Aine algab: 04.09.2018 - 14:15

Toimumispäevad: Teisipäev, kolmapäev

Koolitaja: Krista Bergmann

Ruum: 102

Sihtgrupp: 10. klass

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama. Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.