Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 02. - 06. september 2022 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 29. november 2022 

 

 

 

Fotograafia algajale

Aine kestus: 13.09.2022 - 29.11.2022

Aine algab: 13.09.2022 - 16:00

Koolitaja: Viivi Järve

Ruum: Täpsustub

Sihtgrupp: 10.- 11.klass

Eeldus: Puudub

Lühikirjeldus:

Kursuse teemad: Fotograafia suunad, nende erinevused ja sarnasused: pressifotograafia, loodusfotograafia,spordifotograafia, tootefoto jne. Valgus ning selle kasutamine: kunstlik valgus, looduslik e. loomulik valgus, kontravalgus jne. Kompositsioon fotograafias.
Fotografeerimiseks vajalike vahendite tutvustus: kaamerad, objektiivid, välklambid, statiivid jne. Säri ja säri komponendid, säri määramine. Portree pildistamine - teooria ja praktika.

Fotolavastus: fotolavastuse põhimõtted, ülesehitus, lihtsama fotolavastuse teostamine nii sise
kui ka välitingimustes.Mobiiliga pildistamise põhimõtted ja pilditöötlus.