Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

12. märts 2021 - lahtiste uste päev (toimub virtuaalselt)

15.  märts 2021 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

31. märts 2021 - avalduste esitamise tähtaeg

16. aprill 2021 –  vastuvõtukatsed (e-testid) 

E- testide tulemusi näed siit.

15. mai  2021 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. mai - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

5. juuni 2021 - vastuvõtu II voor, neile, keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja . Ankeet kandideerijale.

15. juuni 2021 - vooru tulemused jua otused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

12. märts 2021 - lahtiste uste päev (toimub virtuaalselt)

15.  märts 2021 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

31. märts 2021 - avalduste esitamise tähtaeg

16. aprill 2021 –  vastuvõtukatsed (e-testid) 

E- testide tulemusi näed siit.

15. mai  2021 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. mai - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

5. juuni 2021 - vastuvõtu II voor, neile, keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja . Ankeet kandideerijale.

15. juuni 2021 - vooru tulemused jua otused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas