Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

12. veebruar 2021 -  lahtiste uste päev (toimub virtuaalselt)

10.  märts 2021 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

9. ja 10.  aprill 2021 –  vastuvõtukatsed

15. mai  2021 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

12. veebruar 2021 -  lahtiste uste päev (toimub virtuaalselt)

10.  märts 2021 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

9. ja 10.  aprill 2021 –  vastuvõtukatsed

15. mai  2021 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas