Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

3. veebruar 2023 - lahtiste uste päev (algus kell 14.30)

14.-28.märts - registreerimine keskkonnas EIS e-testide sooritamiseks (s.h. testimiseks kooli valimine)-   eis.ekk.edu.ee/  (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

14.-28.  märts 2023 - avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

21. aprill 2023 –  vastuvõtukatsed (e-testid neile, kes märtsikuus registreerisid end keskkonnas SAIS ja EIS)

2. mai kuni 13. mai 2023 vestlused kandidaatidega

18. mai  2023 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

23. mai 2023 - vastuvõtu II vooru registreerimise tähtaeg

25. mai 2023 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

27. mai 2023- vastuvõtukatseid on võimalik sooritada õpilastel, kes end 28. märtsiks SAIS-s registreerisid, kuid ei saanud 21.04 e-katseid sooritada (tervislikud põhjused, päev ei sobinud, tehnilised probleemid).  
           NB! II voor toimub Nõo Reaalgümnaasiumis. Algus kell 10.00.

 6. juuni 2023 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2023 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2023 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

3. veebruar 2023 - lahtiste uste päev (algus kell 14.30)

14.-28.märts - registreerimine keskkonnas EIS e-testide sooritamiseks (s.h. testimiseks kooli valimine)-   eis.ekk.edu.ee/  (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

14.-28.  märts 2023 - avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

21. aprill 2023 –  vastuvõtukatsed (e-testid neile, kes märtsikuus registreerisid end keskkonnas SAIS ja EIS)

2. mai kuni 13. mai 2023 vestlused kandidaatidega

18. mai  2023 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

23. mai 2023 - vastuvõtu II vooru registreerimise tähtaeg

25. mai 2023 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

27. mai 2023- vastuvõtukatseid on võimalik sooritada õpilastel, kes end 28. märtsiks SAIS-s registreerisid, kuid ei saanud 21.04 e-katseid sooritada (tervislikud põhjused, päev ei sobinud, tehnilised probleemid).  
           NB! II voor toimub Nõo Reaalgümnaasiumis. Algus kell 10.00.

 6. juuni 2023 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2023 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2023 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas