Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


1. detsember 2018 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

15. veebruar 2019 -  lahtiste uste päev

1.  märts 2019 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalikID-kaart)

15. ja 16. märts 2019 - vastuvõtukatsed

16. märts 2019 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

15. aprill 2019 – tulemustest teavitamine

1. mai 2019 – tähtaeg teatada oma otsus õppima asumise osas 

15. mai 2019 – otsused vabanenud kohtade täitmise osas

26. juuni 2019 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamine ja lapsevanema nõusoleku edastamine

10. juuli 2019 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

1. detsember 2018 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

15. veebruar 2019 -  lahtiste uste päev

1.  märts 2019 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalikID-kaart)

15. ja 16. märts 2019 - vastuvõtukatsed

16. märts 2019 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

15. aprill 2019 – tulemustest teavitamine

1. mai 2019 – tähtaeg teatada oma otsus õppima asumise osas 

15. mai 2019 – otsused vabanenud kohtade täitmise osas

26. juuni 2019 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamine ja lapsevanema nõusoleku edastamine

10. juuli 2019 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas