Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

10. veebruar 2022 - lahtiste uste päev

15.  märts 2022 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

31. märts 2022 - avalduste esitamise tähtaeg

aprill 2022 –  vastuvõtukatsed (aeg täpsustub)

15. mai  2022 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. mai 2022 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

4. juuni 2022 - vastuvõtu II voor, neile, keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja.  

15. juuni 2021 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

 

 

10. veebruar 2022 - lahtiste uste päev

15.  märts 2022 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

31. märts 2022 - avalduste esitamise tähtaeg

aprill 2022 –  vastuvõtukatsed (aeg täpsustub)

15. mai  2022 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

25. mai 2022 - vastuvõetud õpilaste jagamine klassidesse (suundadesse)

4. juuni 2022 - vastuvõtu II voor, neile, keda veel ei ole arvatud Nõo RG nimekirja.  

15. juuni 2021 - vastuvõtu II vooru tulemused ja otsused (info saadetakse kandidaadi meilile)

25. juuni 2021 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2021 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas