Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


 

 

2. veebruar 2024 - lahtiste uste päev (algus kell 14.30)

15. märts kuni 10. aprill 2024 - kandidaatide registreerimine keskkonnas SAIS.

20. aprill 2024 (laupäev) 10.00 vastuvõtukatsete I voor 

6.-15. mai 2024 vestlused 

20. mai 2024  otsused 10. klassi arvatud õpilaste kohta (info saadetakse õpilase meilile)

25. mai 2024 (laupäev) 10.00 vastuvõtukatsete II voor (õpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saanud osaleda I voorus).
II voorust arvatakse 10. kl. nimekirja kuni 10 õpilast.

10. juuni 2024  otsused II voorust 10. klassi nimekirja arvatud õpilaste kohta (info saadetakse õpilase meilile)

21. juuni 2024 õpilase lõplik kinnitus Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi õppima asumise kohta 

 

 

 

 

2. veebruar 2024 - lahtiste uste päev (algus kell 14.30)

15. märts kuni 10. aprill 2024 - kandidaatide registreerimine keskkonnas SAIS.

20. aprill 2024 (laupäev) 10.00 vastuvõtukatsete I voor 

6.-15. mai 2024 vestlused 

20. mai 2024  otsused 10. klassi arvatud õpilaste kohta (info saadetakse õpilase meilile)

25. mai 2024 (laupäev) 10.00 vastuvõtukatsete II voor (õpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saanud osaleda I voorus).
II voorust arvatakse 10. kl. nimekirja kuni 10 õpilast.

10. juuni 2024  otsused II voorust 10. klassi nimekirja arvatud õpilaste kohta (info saadetakse õpilase meilile)

21. juuni 2024 õpilase lõplik kinnitus Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassi õppima asumise kohta