Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


1. detsember 2019 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

14. veebruar 2020 -  lahtiste uste päev

16.  märts 2020 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

18. aprill 2020 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

11. mai 2020 – katseteta kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

6. juuni 2020 - vastuvõtukatsed

15. juuni  2020 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

22. juuni 2020 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2020 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas

1. detsember 2019 -  vastuvõtutingimuste ja info avaldamine kooli kodulehel

14. veebruar 2020 -  lahtiste uste päev

16.  märts 2020 - algab vastuvõtukatsetele registreerimine ja avalduse esitamine keskkonnas sais.ee (vajalik kehtivate sertifikaatidega ID-kaart)

18. aprill 2020 – tunnistuse ja ankeedi esitamise viimane tähtaeg SAISis (nt. katseteta vastuvõetav õpilane)

11. mai 2020 – katseteta kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

6. juuni 2020 - vastuvõtukatsed

15. juuni  2020 – vastuvõtukatsete tulemuste selgumine ja nende põhjal kooli nimekirja arvatud õpilaste teavitamine

22. juuni 2020 – õppima asumise lõplik kinnitamine ja põhikooli lõputunnistuse ning hinnetelehe koopia edastamine 

10. juuli 2020 - otsused vabanenud kohtade täitmise osas