Õppetöö

Õppuri meelespea


NÕO REAALGÜMNAASIUMI INFOLEHT    

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee  
Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)
         58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)
         7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                          
Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:
Direktor                      Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee

Õppealajuhataja          Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                      Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad: 
     
  10A Svetlana Keisk/Ruth Maal  11A Krista Bergmann   12A Ene Soolepp                                     
         10B Ege Lepa              11B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt   12B Eve Aruväli                                  
         10C Kaja Kasak     11C Epp Vinne/Aivar Vinne           12C Anne Kasesalu-Roops                                   
                           

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak,  Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.
Hoolekogu esimees:    Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD

     

  1. I vaheaeg 25. oktoober -31. oktoober 2021;

     II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

     III vaheaeg 24. veebruar – 6. märts 2022;

     IV vaheaeg (v.a. 12. klass)  25. aprill- 1.mai 2022;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2022.

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 70 minuti.
Tundide ajad

1. 8.30 – 9.40
2. 9.50 – 11.00
3. 11.10 – 12.20
LÕUNASÖÖK     12.20 – 12.55                              
4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45

Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.
Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale. 
Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole. 
Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusöök 40 senti.
Lõunasöök ( kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on  1.65 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni. 

Toitlustaja pakub spordihoone kohvikus hommikusööki. Hinnad ei ole kooliga kooskõlastatud, tasumine toimub koha peal.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.
Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU 

Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).
Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

 

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.
 
MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 10. juuni 2022.
Nõo Reaalgümnaasiumi 65. lennu lõpuaktus on planeeritud 22. juunile 2022. 

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus

NÕO REAALGÜMNAASIUMI INFOLEHT    

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee  
Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)
         58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)
         7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                          
Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:
Direktor                      Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee

Õppealajuhataja          Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                      Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad: 
     
  10A Svetlana Keisk/Ruth Maal  11A Krista Bergmann   12A Ene Soolepp                                     
         10B Ege Lepa              11B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt   12B Eve Aruväli                                  
         10C Kaja Kasak     11C Epp Vinne/Aivar Vinne           12C Anne Kasesalu-Roops                                   
                           

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak,  Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.
Hoolekogu esimees:    Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD

     

  1. I vaheaeg 25. oktoober -31. oktoober 2021;

     II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

     III vaheaeg 24. veebruar – 6. märts 2022;

     IV vaheaeg (v.a. 12. klass)  25. aprill- 1.mai 2022;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2022.

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 70 minuti.
Tundide ajad

1. 8.30 – 9.40
2. 9.50 – 11.00
3. 11.10 – 12.20
LÕUNASÖÖK     12.20 – 12.55                              
4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45

Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.
Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale. 
Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole. 
Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusöök 40 senti.
Lõunasöök ( kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on  1.65 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni. 

Toitlustaja pakub spordihoone kohvikus hommikusööki. Hinnad ei ole kooliga kooskõlastatud, tasumine toimub koha peal.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.
Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU 

Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).
Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

 

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.
 
MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 10. juuni 2022.
Nõo Reaalgümnaasiumi 65. lennu lõpuaktus on planeeritud 22. juunile 2022. 

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus