Õppetöö

Õppuri meelespea


KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee  

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)
         58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)
         7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                          

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                      Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee
Õppealajuhataja          Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                      Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:  
            10A Ene Soolepp                   11A Ege Lepa           12A Veronika Uibo     
   
            10B Eve Aruväli                    11B Tiina Tuuling   12B  Peet-Märt Irdt            
            10C Anne Kasesalu-Roops   11C Kaja Kasak       12C  Aivar Vinne          
              

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak,  Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.

Hoolekogu esimees:         Üllar Kukk

ÜLDINE
Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD

     I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;

     II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;

     III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;

     IV vaheaeg  20. aprill – 26. aprill 2020;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

ÕPPETÖÖ
Õppetunni pikkus on 70 minutit.
Tundide ajad

1. 8.35 – 9.45
2. 9.55 – 11.05
3. 11.15 – 12.25
 LÕUNASÖÖK     12.25 – 12.55
                               12.40 – XL lõuna

4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45
NB! 10-minutilises vahetunnis õpilased üldjuhul ühiselamusse ei lähe (ühiselamus tohib viibida kehalise kasvatuse tunniga seoses  ja erakorralise vajaduse korral).
Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.
Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale. 
Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole. 
Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE
Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta.
Õpilastel on võimalik tellida XL lõunat, mille eest tuleb neil tasuda 44 senti ühe korra eest.
Õhtusöögi maksumus on  1.65 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni. 

Toitlustaja pakub spordihoone kohvikus hommikusööki. Hinnad ei ole kooliga kooskõlastatud.
 

TRANSPORT
Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.
Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.


ÜHISELAMU 
Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).
Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning selle korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

PUUDUMISED
Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

 
MATERJALIDE TRÜKKIMINE
Kooli fuajees asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

LASTEVANEMATE KOOSOLEK
Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub reedel, 6. detsembril 2019.
Üldkoosolek algab 15.00, klassikoosolekud 16.30.

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli koridori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus

 

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee  

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)
         58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)
         7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                          

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                      Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee
Õppealajuhataja          Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                      Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:  
            10A Ene Soolepp                   11A Ege Lepa           12A Veronika Uibo     
   
            10B Eve Aruväli                    11B Tiina Tuuling   12B  Peet-Märt Irdt            
            10C Anne Kasesalu-Roops   11C Kaja Kasak       12C  Aivar Vinne          
              

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak,  Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.

Hoolekogu esimees:         Üllar Kukk

ÜLDINE
Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD

     I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;

     II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;

     III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;

     IV vaheaeg  20. aprill – 26. aprill 2020;

     V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

ÕPPETÖÖ
Õppetunni pikkus on 70 minutit.
Tundide ajad

1. 8.35 – 9.45
2. 9.55 – 11.05
3. 11.15 – 12.25
 LÕUNASÖÖK     12.25 – 12.55
                               12.40 – XL lõuna

4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45
NB! 10-minutilises vahetunnis õpilased üldjuhul ühiselamusse ei lähe (ühiselamus tohib viibida kehalise kasvatuse tunniga seoses  ja erakorralise vajaduse korral).
Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.
Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale. 
Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole. 
Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE
Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta.
Õpilastel on võimalik tellida XL lõunat, mille eest tuleb neil tasuda 44 senti ühe korra eest.
Õhtusöögi maksumus on  1.65 eurot.

Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni. 

Toitlustaja pakub spordihoone kohvikus hommikusööki. Hinnad ei ole kooliga kooskõlastatud.
 

TRANSPORT
Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.
Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.


ÜHISELAMU 
Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).
Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning selle korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

PUUDUMISED
Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

 
MATERJALIDE TRÜKKIMINE
Kooli fuajees asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

LASTEVANEMATE KOOSOLEK
Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub reedel, 6. detsembril 2019.
Üldkoosolek algab 15.00, klassikoosolekud 16.30.

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli koridori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus