Õppetöö

Õppuri meelespea


NÕO REAALGÜMNAASIUMI INFOLEHT   

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee 

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)

58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)

7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                         

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                                 Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee
Õppealajuhataja                     Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                                 Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:

10A Mairi Küberson                    11A Svetlana Keisk/Ruth Maal         12A Krista Bergmann
10B Anne Kasesalu-Roops          11B Ege Lepa                   12B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt  
10C Helen Austa/Kristina Ruder  11C Kaja Kasak               12C Epp Vinne/Aivar Vinne

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp, Maire Ulst.
Hoolekogu esimees:   Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD   

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;  
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. (K) a kuni 31. august 2023

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 70 minutit.
Tundide ajad

1. 8.30 – 9.40
2. 9.50 – 11.00
3. 11.10 – 12.20

LÕUNASÖÖK     12.20 – 12.55                             

4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45

Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.

Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale.

Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole.

Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt on kohustuslik ning sellega seonduvad kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusöök on õpilasele tasuta.
Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on  1.20 eurot.
Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab (ja tuleb) esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU

Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).

Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).

Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.

Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.

Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.

Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID

Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 13. juuni 2023.

Nõo Reaalgümnaasiumi 67. lennu lõpuaktus on planeeritud 21. juunile 2023.

NÕO PÕHIKOOL

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus

 

 

 

NÕO REAALGÜMNAASIUMI INFOLEHT   

KONTAKT:      kool@nrg.edu.ee 

Tel.  745 5247, 56357190  (kantselei, 8.15-16.00)

58554948  (ühiselamu kasvataja, 18.00-22.00)

7455244 (administraator; 8.15-15.00 õppehoones, 15.00-22.00 ühiselamus)                         

Koduleht www.nrg.edu.ee

Kooli juhtkond:

Direktor                                 Jaanus Järveoja    jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee
Õppealajuhataja                     Svetlana Keisk     svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                                 Krista Bergmann  krista.bergmann@nrg.edu.ee

Klassijuhatajad:

10A Mairi Küberson                    11A Svetlana Keisk/Ruth Maal         12A Krista Bergmann
10B Anne Kasesalu-Roops          11B Ege Lepa                   12B Meeli Lepisk/Peet-Märt Irdt  
10C Helen Austa/Kristina Ruder  11C Kaja Kasak               12C Epp Vinne/Aivar Vinne

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp, Maire Ulst.
Hoolekogu esimees:   Üllar Kukk

ÜLDINE

Õpilased peavad olema kursis kooli õigusaktidega (vt Stuudiumi Teras või kooli  kodulehel Dokumendid) ning neid järgima.  Korra, juhendi mitteteadmine ei vabasta õpilast vastutusest.

KOOLIVAHEAJAD   

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;  
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. (K) a kuni 31. august 2023

ÕPPETÖÖ

Õppetunni pikkus on 70 minutit.
Tundide ajad

1. 8.30 – 9.40
2. 9.50 – 11.00
3. 11.10 – 12.20

LÕUNASÖÖK     12.20 – 12.55                             

4. 12.55 – 14.05
5. 14.15 – 15.25
6. 15.35 – 16.45

Õppetöö  kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium). Vanematel tuleb  esitada Stuudiumile vastav taotlus.

Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt koolis kehtivale korrale.

Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme poole.

Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik.  Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt on kohustuslik ning sellega seonduvad kulud katab osaliselt õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE

Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusöök on õpilasele tasuta.
Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on  1.20 eurot.
Toidutellimust tuleb esitada e-keskkonnas (link kooli kodulehel).
Tellimust saab (ja tuleb) esitada/tühistada/muuta  eelmise päeva 13.00-ni.

TRANSPORT

Õpilastele, kes elavad väljaspool Tartumaad, kompenseeritakse ühistranspordi kulud sõidupiletite esitamisel (üks kord nädalas). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

Tartumaal on ühistranspordi (buss) kasutamine tasuta ja üldjuhul tasulist sõitmist ei kompenseerita.

ÜHISELAMU

Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool ühiselamut üldjuhul  ei ööbi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).

Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud (sisenemine õpilaspiletiga).

Tuleb järgida ühiselamu kodukorda ning nende   korduval rikkumisel jääb õpilane ühiselamukohast ilma.

PUUDUMISED

Puudumistega seonduvat reguleerib vastav kord.

Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.

Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.

Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE

Õppehoone II korrusel asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID

Koolis töötab tervisõde Alice Plaado, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (55540723).

KOOLIAASTA LÕPETAMINE

10., 11. klasside viimane koolipäev on 13. juuni 2023.

Nõo Reaalgümnaasiumi 67. lennu lõpuaktus on planeeritud 21. juunile 2023.

NÕO PÕHIKOOL

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli kordori, sööklat, aulat. spordihoonet ja peavad järgima seal kehtivaid reegleid ning täitma töötajate korraldusi.

 

Nõo Reaalgümnaasium - reaalne edu alus