Õppetöö

Õppuri meelespea


MEELESPEA NÕO REAALGÜMNAASIUMI ÕPILASELE

 

NRG valveruumi telefon: 7455244 (vastamine 24 tundi ööpäevas, v.a. laupäev ja koolivaheajad)
NRG koduleht www.nrg.edu.ee

Direktor                    Jaanus Järveoja jaanus.jarveoja@nrg.ede.ee
Õppealajuhataja      Svetlana Keisk  svetlana.keisk@nrg.edu.ee
Huvijuht                    Krista Bergmann krista.bergmann@nrg.edu.ee

Kasvatajad ühiselamus:   Tiina Kasak,  Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.

KOOLIELU KORRALDUS
Loe läbi koolielu reguleerivad õigusaktid (Stuudiumis või kooli kodulehel).

ÕPPETÖÖ
Õppetunni pikkus on 70 minutit. Üldjuhul algab koolipäev 8.35. Vahetunni pikkus on 10 minutit ja söögivahetund 25 minutit.Õpilane peab õpperuumi sisenemiseks olema kohal 1 minut enne tunni algust.
Päevakava 2018/19 kinnitatakse 28. augustil.
Kooli valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele kohustuslik. Käesoleva õppeaasta õppematerjalid klassiti on nähtavad järgnevas dokumendis. Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest  osavõtt ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik. Info õppekava toetavatest tegevustest avaldatakse kooli kodulehel rubriigis "Sündmused".

ÕPILASTE NÕUSTAMINE
Nõo Reaalgümnaasiumis tegelevad õpilaste nõustamise, aitamise, suunamisega kõik pedagoogid. Õppetöö osas on nendeks eelkõige klassijuhatajad, õppealajuhataja ja aineõpetajad,  igapäevaste suhete ja psühholoogiliste probleemide osas kooli psühholoog.

Psühholoogilise abi saamiseks on õpilasel võimalus eelneval kokkuleppel kooli direktoriga pöörduda OÜ Katriito või mõne muu ettevõtte spetsialistide poole. Kaks esimest nõustamist toimuvad kooli kulul, pikema vajaduse korral peab üldjuhul tasuma nõustamise eest õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE
Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusööki kool ei toitlusta (ühiselamus on köök, spordihoones kohvik 7.45-15.00). Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on  1.65 eurot.
Toidutellimust saab tühistada/muuta eelmise päeva 13.00-ni.   

TRANSPORT
Kool kompenseerib väljaspool Tartumaad elavale õpilasele kodu ja kooli vahel sõitmise sõidupiletite alusel (üks kord nädalas kuni 4 korda kuus). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

ÕPILASKODU
Väljaspool Tartumaad elavate õpilaste jaoks on koolil olemas 245 kohaga õpilaskodu.

Õpilasel on kohustus järgida õpilaskodu sisekorrareegleid ning reeglite rikkumisel võib kool õpilase õpilaskodu kohast ilma jätta.

PUUDUMISED
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli naasedes esitada tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva)  tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane  koolist puudumise ajal viibis õpilaskodus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.
5 hilinemist võrdsustatakse ühe põhjuseta puudumisega.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE
Kooli fuajees asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID-kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab terviseõde Helina Pedak, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (51935232).
NB! Terviseõde nõustab õpilasi tervisprobleemide korral, kuid ei määra õpilastele ravi ega saada neid uuringutele.

HUVITEGEVUS
Nõo Reaalgümnaasiumi ringides osalemine on õpilastele tasuta. Väljasõitudel, konkurssidel osalemisel tuleb osaliselt katta kulud õpilasel.
Nõo Spordihoones saavad õpilased tasuta toimetada kehalise kasvatuse tundide ja ringitundide ajal. Muul ajal tuleb spordihoone kasutamise eest tasuda vastavalt hinnakirjale.

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli sööklat, aulat, spordihoonet.
Nõo Põhikooli ruumides ja territooriumil tuleb täita Nõo PK kodukorda ja töötajate korraldusi ning järgida haridusasutuses tegutsemise hea tava põhimõtteid.

 

Nõo Reaalgümnaasium- reaalne edu alus

MEELESPEA NÕO REAALGÜMNAASIUMI ÕPILASELE

NRG valveruumi telefon: 7455244 (vastamine 24 tundi ööpäevas, v.a. laupäev ja koolivaheajad)
NRG koduleht www.nrg.edu.ee

Direktor Jaanus Järveoja jaanus.jarveoja@nrg.ede.ee
ÕppealajuhatajaSvetlana Keisk svetlana.keisk@nrg.edu.ee
HuvijuhtKrista Bergmann krista.bergmann@nrg.edu.ee

Kasvatajad ühiselamus: Tiina Kasak, Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste, Ene Soolepp.

KOOLIELU KORRALDUS
Loe läbi koolielu reguleerivad õigusaktid (Stuudiumis või kooli kodulehel).

ÕPPETÖÖ
Õppetunni pikkus on 70 minutit. Üldjuhul algab koolipäev 8.35. Vahetunni pikkus on 10 minutit ja söögivahetund 25 minutit.Õpilane peab

õpperuumi sisenemiseks olema kohal 1 minut enne tunni algust.
Päevakava 2018/19 kinnitatakse 28. augustil.
Kooli valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, ?) soetamine on õpilasele kohustuslik. Käesoleva õppeaasta õppematerjalid klassiti on nähtavad järgnevas dokumendis. Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest osavõtt ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik. Info õppekava toetavatest tegevustest avaldatakse kooli kodulehel rubriigis "Sündmused".

ÕPILASTE NÕUSTAMINE
Nõo Reaalgümnaasiumis tegelevad õpilaste nõustamise, aitamise, suunamisega kõik pedagoogid. Õppetöö osas on nendeks eelkõige klassijuhatajad, õppealajuhatajaja aineõpetajad, igapäevaste suhete ja psühholoogiliste probleemide osas kooli psühholoog.

Psühholoogilise abi saamiseks on õpilasel võimalus eelneval kokkuleppel kooli direktoriga pöörduda OÜ Katriito või mõne muu ettevõtte spetsialistide poole.Kaks esimest nõustamist toimuvad kooli kulul, pikema vajaduse korral peab üldjuhul tasuma nõustamise eest õpilane/lapsevanem.

TOITLUSTAMINE
Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikusööki kool ei toitlusta(ühiselamus on köök, spordihoones kohvik 7.45-15.00).Lõunasöök (kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Õhtusöögi maksumus on 1.65 eurot.
Toidutellimust saab tühistada/muuta eelmise päeva 13.00-ni.

TRANSPORT
Kool kompenseerib väljaspool Tartumaad elavale õpilasele kodu ja kooli vahel sõitmise sõidupiletite alusel (üks kord nädalas kuni 4 korda kuus). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

ÕPILASKODU
Väljaspool Tartumaad elavate õpilaste jaoks on koolil olemas 245 kohaga õpilaskodu.

Õpilasel on kohustus järgida õpilaskodu sisekorrareegleid ning reeglite rikkumisel võib kool õpilase õpilaskodu kohast ilma jätta.

PUUDUMISED
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli naasedes esitada tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva) tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a. haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane koolist puudumise ajal viibis õpilaskodus, siis saab puudumist põhjendada klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.
5 hilinemistvõrdsustatakse ühe põhjuseta puudumisega.

MATERJALIDE TRÜKKIMINE
Kooli fuajees asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID-kaardi alusel mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.

TERVISHOID
Koolis töötab terviseõde Helina Pedak, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (51935232).
NB! Terviseõde nõustab õpilasi tervisprobleemide korral, kuid ei määra õpilastele ravi ega saada neid uuringutele.

HUVITEGEVUS
Nõo Reaalgümnaasiumi ringides osalemine on õpilastele tasuta. Väljasõitudel, konkurssidel osalemisel tuleb osaliselt katta kulud õpilasel.
Nõo Spordihoones saavad õpilased tasuta toimetada kehalise kasvatuse tundide ja ringitundide ajal. Muul ajal tuleb spordihoone kasutamise eest tasuda vastavalt hinnakirjale.

NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli sööklat, aulat,spordihoonet.
Nõo Põhikooli ruumides ja territooriumil tuleb täita Nõo PK kodukorda ja töötajate korraldusi ning järgida haridusasutuses tegutsemise hea tava põhimõtteid.

Nõo Reaalgümnaasium- reaalne edu alus