Kursuse eesmärgiks on edasi anda oskust ja julgust hakkama saada hispaania keele algtasemel igapäevases lihtsamas kõnes, mida toetavad põhiteadmised grammatikast ja sõnavarast. Õppetöö käigus laiendatakse õpilaste silmaringi hispaaniakeelsete kultuuride ja nende keele erisuste (Hispaania, Ladina-Ameerika) mõistmisel, arendades seeläbi isiksust ja maailmataju.
Kursuse lõpuks omab õpilane algteadmisi hispaania keelest ning saab kergemini hakkama lihtsamates hispaaniakeelsetes vestlustes, sh viibides sihtkeele riikides.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Wednesday, November 23, 2022 to Thursday, December 15, 2022
Start : 
Monday, November 23, 2020 - 08:30
Days it takes place: 
K N, R,E,T
Instructor: 
Siivi Jõgi
Room: 
302
Target group: 
10. klass