Kursus rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ja protseduure. Õpetab arutlema loogiliselt ja loovalt, formaliseerides matemaatilisi mõttekäike. Õpetab koostama sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades nii erinete valdkondade ülesandeid. Kordab üle kõigil 14 kursusel õpitud põhitõed ja seob need mõisted üheks tervikuks.
 

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Sunday, January 26, 2020 to Tuesday, May 19, 2020
Start : 
Sunday, January 26, 2020 - 14:15
Days it takes place: 
Täpsustuvad tunniplaani koostamisel
Instructor: 
Sirje Sild; Mikk Põdra
Room: 
202; 201
Target group: 
12. klass