Kursus sobib õpilastele, kes on läbinud kursused SAKSA KEEL ALGAJATELE I  ja SAKSA KEEL ALGAJATELE II  või kelle saksa keele oskus vastab A1.2 keeletasemele.

Arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendusel. Teeme paaris- ja grupitööd,  mängime rolli- ja lauamänge, harjutame dialooge ja laulame ning harjutame igapäevaseid suhtlusolukordi. Saavutatav keeletase A2.1.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, November 23, 2020 to Thursday, December 17, 2020
Start : 
Monday, November 23, 2020 - 14:15
Days it takes place: 
T, N, R 8:35- 15.25/ E 11- 13/ K 12- 13.50
Instructor: 
Eve Aruväli
Room: 
304
Target group: 
1o- 12. klass
Premise: 
Algajad I,I