1. Joonise formaadid ja vormistamise nõuded. Joonte liigid. Normkiri. 2.Ringjoonte jaotamine võrdseteks osadeks. Sujuvühendid. Mõõtmestamise reeglid. 3. Projekteerimine. Joonise saamise meetodid. Monge meetod, aksonomeetria meetod, kvooditud ristprojektsiooni meetod. Punktide ja sirgete kolmvaated. Lõigu tegelik pikkus ja põhikaldenurk. Geomeetrilised kehad. Tahkkehad. Tahkkeha lõikamine mitme tasapinnaga ja pinnalaotus. Pöördkehad. Silinder, koonus, kera - nende lõikamine tasapindadega. Punktid pöördkehal. Pöördkehade pinnalaotused. Väljalõigetega pöördkoonuse pealt- ja külgvaade ning pinnalaotus. 4. Kujutised. Detailide kolmvaated mõõtmestamisega. 5. Solid Edge tööväli, skitside loomine, detaili 3D modelleerimine, mudelist joonise tegemine. Vaadete loomine joonisele ja 2D joonise mõõtmestamine.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, March 2, 2020 to Friday, June 5, 2020
Start : 
Monday, March 2, 2020 - 11:00
Days it takes place: 
Esmaspäev - reede
Instructor: 
Tiiu Rosenberg
Room: 
206
Target group: 
10.-11. klass