Valikkursus “Arhitektuur ja elukeskkond” on sissejuhatus arhitektuuri valdkonda. Kursuse jooksul omandab õpilane ülevaate ehitatud keskkonnast kui valdkonnaülesest nähtusest ja mitmekülgsest erialast. Kursuse esmane eesmärk on suunata õpilast märkama ja avastama erinevaid teemasid, mis kohtuvad inimese poolt loodud ruumis – arhitektuuris – ja arendama isiklikku, teadvustatud ja mõtestatud suhet oma igapäevase keskkonnaga.

Õpisisu: 1. Sissejuhatus. Arhitektuur kui inimese loomulik elukeskkond 2. Inimene ja ruum. Mõõdud ja meeled 3. Ruumikunst 4. Maja. Elamine 5. Väliruum, siseruum. Maastikuarhitektuur, sisearhitektuur 6. Paberil ja ekraanil. Arhitektuur kahes mõõtmes 7. Konstruktsioonid ja materjalid 8. Makett — arhitekti tööriist 9. Säästev arhitektuur 10. Ruum ja teised liigid. Loomad, linnud, taimed ehitatud keskkonnas 11. Ruumiteadus, ruumikultuur 12. Tulevikuarhitektuur 13. Ruumipoliitika 14. Linn, suurlinn 15. Planeerimine 16. Tagasiside / film 17. Õppekäik

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, November 23, 2020 to Friday, November 27, 2020
Start : 
Monday, November 23, 2020 - 08:30
Days it takes place: 
23.- 27.nov. .kell 8.35- 14.05
Instructor: 
Liis UUstal
Room: 
Täpsustub
Target group: 
10.-11. klass