Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Sissejuhatus graafilisse disaini

Aine kestus: 21.10.2020 - 16.12.2020

Aine algab: 19.10.2020 - 18:00

Toimumispäevad: Esmaspäev, kolmapäev kl 18.00- 19.10

Koolitaja: Kerlin Lehtla

Ruum: 316

Sihtgrupp: 11, 12 kl

Lühikirjeldus:

Valikkursuse eesmärgiks on anda  lühiülevaade graafilisest disainist ja selle elementidest (värvid, tüpograafika, kompositsioon, pikselgraafika ja vektorgraafika) ning esmased praktilised oskused kasutamaks kujundusprogrammi Corel Draw X6 reklaamide jm kujundamiseks. 
Kursuse teemad: Graafilise disaini tutvustus ja sissejuhatus. Graafilise disaini elemendid. Harjutused kujundusprogrammiga Corel Draw X6 (tööriistade tundmaõppimine, logo kujundamise olulisemad elemendid, raamatu/ajakirja küljendamine ja tööde vormistus). Valmib lõputöö