Tunnijaotusplaan


IT-suuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus                                    
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Reaalsuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus                                    
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Loodussuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus                                    
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 24
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-suuna kursused

  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
eight:15.95pt; text-align:left; vertical-align:middle; white-space:nowrap">  
Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Reaalsuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus                                    
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 18
  Õpilase valitavad suunakursused 6
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

Loodussuuna kursused

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus                                    
  RÕK 69
  Kohustuslikud lisakursused 24
  Valikkursused 3
  Kokku 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUSED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
eesti keel                                    
kirjandus                                    
b2 taseme võõrkeel                                    
b1 taseme võõrkeel                                    
matemaatika                                    
geograafia                                    
bioloogia                                    
keemia                                    
füüsika                                    
ajalugu                                    
ühiskonnaõpetus                                    
inimeseõpetus                                    
muusikaõpetus                                    
kunstiõpetus                                    
kehaline kasvatus                                    
uurimistöö                                    
arvutiõpetus                                    
valikkursus