Uudised

Sisseastumiskatsete II voor 13. mai Ruth Maal


Õpilastele, kes 22.04 ei saanud e-teste teha (tervis, reis vmt) või on otsustanud kandideerida alles
nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja eesti keel)
21. mail Nõo Reaalgümnaasiumis. Algus kell 10.00 (kokku ca 2 tundi).
Selleks tuleb end 18. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee ja pärast meie vastuskirja
saamist edastada täidetud ankeet ning 9. klassi tunnistuse koopia/väljavõte.
II voorus kandideerivad õpilased viiele vabale kohale. Seetõtte eeldame kandideerijalt tunnistust,
kus ei ole üle kolme "rahuldava" hinde.
Üldjuhul 22.04 e-teste sooritanud õpilane II voorus katseid sooritada ei saa.

Õpilastele, kes 22.04 ei saanud e-teste teha (tervis, reis vmt) või on otsustanud kandideerida alles
nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja eesti keel)
21. mail Nõo Reaalgümnaasiumis. Algus kell 10.00 (kokku ca 2 tundi).
Selleks tuleb end 18. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee ja pärast meie vastuskirja
saamist edastada täidetud ankeet ning 9. klassi tunnistuse koopia/väljavõte.
II voorus kandideerivad õpilased viiele vabale kohale. Seetõtte eeldame kandideerijalt tunnistust,
kus ei ole üle kolme "rahuldava" hinde.
Üldjuhul 22.04 e-teste sooritanud õpilane II voorus katseid sooritada ei saa.