Uudised

E-testide tulemused 03. mai Kaja


E-testide tulemused kuuluvad isikuandmete alla ja seetõttu me neid nimedega seostatuna avalikustada ei saa. Moodustasime nn šifri, mille alusel iga kandidaat oma tulemus saab näha.
Šifri alguses on kandidaadi telefoninumbri kolm esimest numbrit. Siis on kolm punkti (…), mille järel on kandidaadi koondtulemus, mis on Nõo RG poolt kantud SAIS-i ja ainult kandidaadile nähtav (teisendatud tulemus). Kuna seda tulemust teised ei tea, ei ole ainete tulemused võõrastele tuvastatavad. Telefoninumbrit pidime kasutame selleks, et eristada sama koondtulemusega õpilasi.

Alati võite ka meie poole pöörduda, et oma tulemuste kohta infot küsida.
Ainete tulemused on teisendatud vastavalt Nõo RG vastuvõtutingimustele.  

E-testide tulemusi näed siit.

E-testide tulemused kuuluvad isikuandmete alla ja seetõttu me neid nimedega seostatuna avalikustada ei saa. Moodustasime nn šifri, mille alusel iga kandidaat oma tulemus saab näha.
Šifri alguses on kandidaadi telefoninumbri kolm esimest numbrit. Siis on kolm punkti (…), mille järel on kandidaadi koondtulemus, mis on Nõo RG poolt kantud SAIS-i ja ainult kandidaadile nähtav (teisendatud tulemus). Kuna seda tulemust teised ei tea, ei ole ainete tulemused võõrastele tuvastatavad. Telefoninumbrit pidime kasutame selleks, et eristada sama koondtulemusega õpilasi.

Alati võite ka meie poole pöörduda, et oma tulemuste kohta infot küsida.
Ainete tulemused on teisendatud vastavalt Nõo RG vastuvõtutingimustele.  

E-testide tulemusi näed siit.