Kursuse eesmärkideks on suulise eneseväljendusoskuse arendamine filmide abil, avaliku esinemise harjutamine, sõnavara laiendamine, keelestruktuuride harjutamine.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Wednesday, November 23, 2022 to Wednesday, March 8, 2023
Instructor: 
Eve Aruväli
Room: 
304
Target group: 
10.-12.klass
Saki järjekord: 
1