News

Tallinna Tehnikaülikool ja neli kooli allkirjastasid koostöölepingu 14. May Ruth Maal


14.mail allkirjastasid Tartu Raekojas Tallinna Tehnikaülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium ja Nõo Reaalgümnaasium koostöö raamlepingu, mis sõnastab eesmärgid pikaajaliseks koostööks ülikooli ja gümnaasiumide vahel.

Tallinna Tehnikaülikool soovib kaasa aidata gümnaasiumihariduse heale kvaliteedile, kaasates gümnaasiumite õppetöösse TalTechi õppejõude, lektoreid, üliõpilasi ning seeläbi populariseerida loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiavaldkonna erialade õppimist ja karjäärivalikuid. Ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.

Koostöö hõlmab endas näiteks gümnaasiumi õpilastele külastuste ja õppepäevade korraldamist TalTechis, populaarteaduslike loengute, teemapäevade ning töötubade korraldamist. Õpilaste kaasamist TalTechi projektidesse, sealhulgas tudengiprojektidesse ning õpilaste uurimus- ja praktiliste tööde juhendamist TalTechi õppejõudude, teadurite ja doktorantide poolt. Samuti TalTechi täiendkoolitusi gümnaasiumi tehnoloogiaainete õpetajatele.
Gümnaasiumid omalt poolt valmistavad õpilasi ette, et nad valiksid ja oleks valmis õppima loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiavaldkonna erialadel.  

14.mail allkirjastasid Tartu Raekojas Tallinna Tehnikaülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium ja Nõo Reaalgümnaasium koostöö raamlepingu, mis sõnastab eesmärgid pikaajaliseks koostööks ülikooli ja gümnaasiumide vahel.

Tallinna Tehnikaülikool soovib kaasa aidata gümnaasiumihariduse heale kvaliteedile, kaasates gümnaasiumite õppetöösse TalTechi õppejõude, lektoreid, üliõpilasi ning seeläbi populariseerida loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiavaldkonna erialade õppimist ja karjäärivalikuid. Ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.

Koostöö hõlmab endas näiteks gümnaasiumi õpilastele külastuste ja õppepäevade korraldamist TalTechis, populaarteaduslike loengute, teemapäevade ning töötubade korraldamist. Õpilaste kaasamist TalTechi projektidesse, sealhulgas tudengiprojektidesse ning õpilaste uurimus- ja praktiliste tööde juhendamist TalTechi õppejõudude, teadurite ja doktorantide poolt. Samuti TalTechi täiendkoolitusi gümnaasiumi tehnoloogiaainete õpetajatele.
Gümnaasiumid omalt poolt valmistavad õpilasi ette, et nad valiksid ja oleks valmis õppima loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiavaldkonna erialadel.