News

Reaalainete süvaõppe 55. ja kooli 333. aastapäev 02. December Ruth Maal

Meie kooli tähtpäevadele (reaalainete süvaõppe 55. ja kooli 333. aastapäev)
pühendatud üritused on õnnestunud suurepäraselt.


Heatasemelised sportmängud (korvpall, võrkpall õpilaste ja vilistlaste vahel) lõppesid praeguste
õpilaste võiduga, mälumängus panid aga oma kogemused maksma vilistlased.


Aktusel andsid 10. klasside õpilased nõoka vande ja abituriendid said kätte
koolimärgi. Samuti toimus aktusel endiste töötajate tunnustamine.

NÕO KOOLI KALJU aunimetuse sai Aarne Kivimäe.

Kooli aukiri anti üle Enn Libale, Endel Kraavile ja Paul Juurikule ning Nõo Põhikoolile.

Palju elevust tekitas 2009. aastal tolleaegse õpilasesinduse poolt tänastele õpilastele adresseeritud kirja
ettelugemine. Loomulikult ei puudunud aktuselt laulu ja tantsunumbrid ning õhtul toimus ka meeleolukas peoõhtu.
Kui seekordsed üritused olid suunatud rohkem täna koolis toimetavatele inimestele, siis kahe aasta pärast tähistame Nõo kooli 335. sünnipäeva ja
ootame külla arvukalt vilistlasi. Siis ilmub ka järjekordne almanahh „Nõo tanumatel“ ja seetõttu palume vilistlastel, endistel kolleegidel mõelda
kaastööde peale ning need meile varakult edastada.

Elagu meie kool ja meie inimesed!


Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

                                                                                                                                                                                                                     Fotode autor Brigitta Uibo 

Heatasemelised sportmängud (korvpall, võrkpall õpilaste ja vilistlaste vahel) lõppesid praeguste
õpilaste võiduga, mälumängus panid aga oma kogemused maksma vilistlased.


Aktusel andsid 10. klasside õpilased nõoka vande ja abituriendid said kätte
koolimärgi. Samuti toimus aktusel endiste töötajate tunnustamine.

NÕO KOOLI KALJU aunimetuse sai Aarne Kivimäe.

Kooli aukiri anti üle Enn Libale, Endel Kraavile ja Paul Juurikule ning Nõo Põhikoolile.


Palju elevust tekitas 2009. aastal tolleaegse õpilasesinduse poolt tänastele õpilastele adresseeritud kirja
ettelugemine. Loomulikult ei puudunud aktuselt laulu ja tantsunumbrid ning õhtul toimus ka meeleolukas peoõhtu.
Kui seekordsed üritused olid suunatud rohkem täna koolis toimetavatele inimestele, siis kahe aasta pärast tähistame Nõo kooli 335. sünnipäeva ja
ootame külla arvukalt vilistlasi. Siis ilmub ka järjekordne almanahh „Nõo tanumatel“ ja seetõttu palume vilistlastel, endistel kolleegidel mõelda
kaastööde peale ning need meile varakult edastada.

Elagu meie kool ja meie inimesed!


Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

                                                                                                                                                                                                                     Fotode autor Brigitta Uibo