Kursus toimub 2020-21.õa

Kursuse kaudu õpitakse mõistma draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris. Õppe vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoste katkendeid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi, täidetakse lihtsamaid mängulisi dramatiseerimisülesandeid ning külastatakse Vanemuise teatrit (ekskursioon lava taha  ja teatrietenduse vaatamine ja analüüsimine, arvustusartikli kirjutamine ja parimatel võimalus  osaleda konkursil „Arukas Arvustaja“).

Õppekäik/ekskursioon Vanemuise teatrisse .(omaosalus 3 eurot).

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, March 1, 2021 to Thursday, June 10, 2021
Days it takes place: 
Esmaspäev - reede
Instructor: 
Ruth Maal
Room: 
301
Target group: 
10.-11. klass
Premise: 
Puudub