News

Vilistlaspäev koolis 04. December Kaja


Seoses meie kooli 337. aastapäeva tähistamisega toimus 29. novembril 2023 traditsiooniline vilistlaspäev, seekord juba viiendat korda. Ürituse eesmärk oli viia kokku praegused õppurid varem lõpetanutega – jagada üheskoos mõtteid koolielust, edasisest karjäärist ja plaanidest. Samuti sooviti teada saada, millega vilistlased tegelevad, millised on nende huvid ja hobid ning kuidas nende karjäär on kulgenud.

Kokku osales vilistlaspäeval 19 endist nõokat: Robert Sarv, Danvar Lendre, Sander Hiire, Tarmo Needo, Maia Mustimets, Ott Oja, Martin Thomson, Kaarel Värk, Priit Põld, Kätrin Sibul, Taavi Kivisik, Heigo Tornik, Maximilian Sokolov, Tarmo Haud, Karen Sonts, Reelika Rattus, Kati Tamtik, Heili Kasuk ja Hedi Tamm.

Vilistlased rääkisid paljudest eri valdkondadest. Esindatud olid meditsiin, veterinaaria, riigikaitse, õigusteadus, ettevõtlus ja palju muud ning loomulikult räägiti ajast NRG-s, eredamatest mälestustest ja läbielamistest. Pärast loengute lõppu said vilistlased kohvilauas muljeid vahetada ning soovijatel oli võimalus vaadata ringi koolis ja ühiselamus.

Nii mõnedki õpilased said kinnitust oma unistustele, et pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkata õpinguid meditsiinivaldkonnas, õigusteaduses, reaalvaldkonnas, ettevõtluses vms alal.

Suur aitäh kõigile vilistlastele positiivsete ja optimistlike mõtete eest!

Aitäh lahketele sponsoritele: EscapeTartu, Eesti Maaülikool, Nõo Lihavürst, Kommipomm, PhotoPoint, Eesti Lennuakadeemia, Värska Vesi ja Nõo Reaalgümnaasium.

 

Vilistlaspäeva ürituse korraldajad

Ann Öpik ja Rebekka Rekker 11.b klassist.

Fotograafina tegutses 11.b klassi õpilane Kerttu Voore ning koolimaja ja ühiselamut tutvustas 11.b klassi õpilane Rudolf Harald Kivi.

Seoses meie kooli 337. aastapäeva tähistamisega toimus 29. novembril 2023 traditsiooniline vilistlaspäev, seekord juba viiendat korda. Ürituse eesmärk oli viia kokku praegused õppurid varem lõpetanutega – jagada üheskoos mõtteid koolielust, edasisest karjäärist ja plaanidest. Samuti sooviti teada saada, millega vilistlased tegelevad, millised on nende huvid ja hobid ning kuidas nende karjäär on kulgenud.

Kokku osales vilistlaspäeval 19 endist nõokat: Robert Sarv, Danvar Lendre, Sander Hiire, Tarmo Needo, Maia Mustimets, Ott Oja, Martin Thomson, Kaarel Värk, Priit Põld, Kätrin Sibul, Taavi Kivisik, Heigo Tornik, Maximilian Sokolov, Tarmo Haud, Karen Sonts, Reelika Rattus, Kati Tamtik, Heili Kasuk ja Hedi Tamm.

Vilistlased rääkisid paljudest eri valdkondadest. Esindatud olid meditsiin, veterinaaria, riigikaitse, õigusteadus, ettevõtlus ja palju muud ning loomulikult räägiti ajast NRG-s, eredamatest mälestustest ja läbielamistest. Pärast loengute lõppu said vilistlased kohvilauas muljeid vahetada ning soovijatel oli võimalus vaadata ringi koolis ja ühiselamus.

Nii mõnedki õpilased said kinnitust oma unistustele, et pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkata õpinguid meditsiinivaldkonnas, õigusteaduses, reaalvaldkonnas, ettevõtluses vms alal.

Suur aitäh kõigile vilistlastele positiivsete ja optimistlike mõtete eest!

Aitäh lahketele sponsoritele: EscapeTartu, Eesti Maaülikool, Nõo Lihavürst, Kommipomm, PhotoPoint, Eesti Lennuakadeemia, Värska Vesi ja Nõo Reaalgümnaasium.

 

Vilistlaspäeva ürituse korraldajad

Ann Öpik ja Rebekka Rekker 11.b klassist.

Fotograafina tegutses 11.b klassi õpilane Kerttu Voore ning koolimaja ja ühiselamut tutvustas 11.b klassi õpilane Rudolf Harald Kivi.