Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama. Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, September 16, 2019 to Tuesday, December 3, 2019
Days it takes place: 
Esmaspäev, 5.- 6 tund
Instructor: 
Krista Bergmann
Room: 
102
Target group: 
10. klass