Kursuse eesmärgiks on suunata õpilasi paremini ja tulemuslikult oma õppimist korraldama ja iseennast teadlikult arendama, võttes suuremat vastutust oma õppimise eest.

 Õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega. Omandatakse erinevaid õppimisvõtteid, kuidas lihtsamalt ja väiksema ajakuluga õppida. Vaadeldakse intelligentsuse ja õppimise seoseid, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi. Analüüsitakse õpilase ja õpetaja rolli ning kuidas tunded ja mõtlemine mõjutavad õppimist.

Põhilisteks õppemeetoditeks on ajurünnak, meeskonnatöö, arutelud, loengud ja iseseisev testide täitmine ja eneseanalüüs.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Length: 
Monday, November 23, 2020 to Thursday, December 17, 2020
Start : 
Monday, November 23, 2020 - 08:30
Days it takes place: 
E,T, K, N, R; kell 8.30- 12.20
Instructor: 
Krista Bergmann
Room: 
102
Target group: 
10. klass