News

Vint 05. April Ruth Maal


Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased esinesid taaskord väga edukalt vabariiklikul mõttespordiolümpiaadil Vint.

Järgnevas on esile toodud igal alal kooli parim ja Nõo Reaalgümnaasiumi tulemus koolide arvestuses.

Ristsõnade lahendamine
1. koht Käty Karpelin
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht. 

 Kabe
6. koht  Lauri Pehlak
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht.

Male
4. koht Mark Eerik Kuusk
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht.

Gomoku 
10. koht Mark Eerik Kuusk 
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 2. koht.

Sudokude lahendamine
11. koht Mark Eerik Kuusk
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 5. koht.


Koondarvestuses (5 ala summa) saavutas Mark Eerik Kuusk individuaalselt 4. koha ja koolide koondarvestuse kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile III koha. 

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste osalemist mõttespordiolümpiaadil koordineeris õpetaja Peet-Märt Irdt.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased esinesid taaskord väga edukalt vabariiklikul mõttespordiolümpiaadil Vint.

Järgnevas on esile toodud igal alal kooli parim ja Nõo Reaalgümnaasiumi tulemus koolide arvestuses.

Ristsõnade lahendamine
1. koht Käty Karpelin
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht. 

 Kabe
6. koht  Lauri Pehlak
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht.

Male
4. koht Mark Eerik Kuusk
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 3. koht.

Gomoku 
10. koht Mark Eerik Kuusk 
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 2. koht.

Sudokude lahendamine
11. koht Mark Eerik Kuusk
Koolide arvestuses kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile 5. koht.


Koondarvestuses (5 ala summa) saavutas Mark Eerik Kuusk individuaalselt 4. koha ja koolide koondarvestuse kuulus Nõo Reaalgümnaasiumile III koha. 

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste osalemist mõttespordiolümpiaadil koordineeris õpetaja Peet-Märt Irdt.