Uute õpilaste vastuvõtt

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 8.maid kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi.
B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A klassi. Seega B ja C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.
Kui õpilase tulemus on üle 65 punkti ja te ei ole nimekirjas, siis tuleb tal kooliga ühendust võtta.
8. maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile reino@nrg.tartu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 8. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Nõo Reaalgümnaasiumil on õigus pärast 8. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65 punkti. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail.
15. maiks määratakse klassiparalleel õpilastele, kellele anti teada võimalusest jätkata õpinguid Nõo Reaalgümnaasiumis, kuid kelle klass jäi esialgu määramata. Samaks ajaks  jagatakse vabanenud kohad nende õpilaste vahel, kes on oma kandideerimissoovist .
8. maiks koolile teada andnud. Vabale kohale kandideerija tulemus katsetel peab olema soovituslikult vähemalt 50 punkti.
26.  juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

 

Sisseastumiskatsete tulemused

10. klasside nimekirjad 2017

HITSA projektikonkurss

HITSA  ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus osalemiseks saadeti sellel korral
400 taotlust, millest vaid 168 said positiivse vastuse.
Teiste hulgas sai positiivse vastuse ka Nõo Reaalgümnaasium!
Taotluse koostas ja esitas Andres Mihkelson.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja

Tulemused füüsikaolümpiaadilt

Vabariiklikul füüsikaolümpiaadil esinesid väga edukalt järgmised õpilased :

 1. klass
  Kirill Grjaznov 6. koht (III järgu diplom)
  Karolina Tammemaa 8. koht (diplom)
  Rauno Jaaska 10. koht  (diplom)
  Hendrik Eerikson 14. koht.
 1. klass
  Urmas Luhaäär 8. koht

Kirill Grjaznov ja Karolina Tammemaa on arvatud Eesti koondise kandidaatideks ja osalevad Põhja ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil.

Õpilaste juhendaja on Peet-Märt Irdt.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja

Kirjandusraal 2017 lõppvoor toimunud

6.aprillil toimus Nõo Reaalgümnaasiumis vabariikliku konkursi Kirjandusraal 2017 lõppvoor. Konkursi üldteemaks oli „Erinevad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“.

Nooremas vanuseastmes  kuulusid kõik kolm auhinnalist kohta Nõo Põhikooli õpilastele: I koht Anette-Marie Sults, Kirke Karolin Heiter ja Käroly Raudsepp, II koht Sandra-Ly Öebius ja Mihkel Marten Rüütli ning III koht Diane Kallaste, Diandra Kallaste ja Kaisa-Maris Hagel.

Gümnaasiumiastme esikoht kuulus Tartu Tamme Gümnaasiumi võistlejatele Cassandra Jugastele ja Liisa Kukkesele. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Pärnu Koidula Gümnaasiumi võistleja Laura Kiviselg ning Nõo Reaalgümnaasiumi ja Miina Härma Gümnaasiumi koondvõistkond, mille moodustasid õed Marie ja Laura Pau.

Eripreemia Supilinna olemuse avamise eest sai Treffneri gümnaasiumist Maarja Osi. Teise eripreemia näitlejameisterlikkuse eest sai Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi võistkond koosseisus Keily-Merilyn Vilgats ja Saara Kuum.

Kirjandusraali lõppvooru külaliseks oli Mika Keränen, kes soomlasena Eestis andis väga meeleoluka peegelduse erinevate rahvuste olemusest. Kuulajad said paljudele küsimustele vastused ja humoorikas võtmes nõuandeid maailma ning inimeste üle mõtlemiseks.

Kirjandusraali žüriisse kuulusid: Enn Liba, Kaido Kasak, Tiia Niggulis, Riina Koolmeister ja Aime Klandorf.

Nõo Reaalgümnaasium tänab žüriid,  ürituse toetajaid (Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Sihtasutust HITSA) ja konkursi korraldamise koostööpartnerit   Tartu Tamme Gümnaasiumi.
Ning kõige suuremad tänusõnad kuuluvad Kaja Kasakule (Nõo Reaalgümnaasium)  ja Heily Soosaarele (Tartu Tamme Gümnaasium), ilma kelleta seda suurepärast konkurssi ei toimuks.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Edu saksakeelsel väitluskonkursil

Goethe Instituudi poolt korraldataval rahvusvahelisel saksakeelsel väitluskonkursil on Eesti vooru finaali jõudnud Agnes Rosenberg.

27. aprillil selgub, kas ta valitakse nende kahe hulka, kes esindavad Eestit rahvusvahelise konkursi finaalis.

Õpilase juhendaja on Vaike Hint.

Palju õnne ja edu finaaliks!

Jaanus Järveoja