Sisseastumine

Tere, lugupeetud Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Ootame oma uude koolikompleksi tegusaid, sihikindlaid, reaalainetest huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on ilmselt Sinu senise elutee üks tähtsamaid. Enne lõplikku otsustamist kaalu hoolega kõiki asjaolusid, pea nõu oma vanemate ja õpetajatega ning tutvu kindlasti meie kodulehel olevate materjalidega.

Soovin Sulle edu käesoleval õppeaastal!
Kohtumiseni!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Dokumendid

 • Ankeedi täitmine (s.h. vastuvõtukatsetele registreerimine) algab 1. märtsist 2018.
 • Igal kandidaadil tuleb hiljemalt 20. märtsiks 2018 saata aadressile vastuvott@nrg.edu.ee  9. klassi tunnistuse koopia (pildistatud või skaneeritud, praeguse kooli poolt kinnitatud).  Sellele aadressile palume muid kirju mitte saata!
  Tunnistusel peavad olema vähemalt kahe veerandi/trimestri/perioodi hinded. Tunnistuse saabumise kohta saate meie kinnituse. Kui kinnituskirja ei saabu ühe päeva jooksul, andke sellest meile teada aadressil   kool@nrg.edu.ee
 • Vastuvõtutingimused 2018
 • Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

Täpsustav ainealane info

 • Füüsika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Ülesanded hõlmavad kogu 8. kl. materjali ja 9. klassist: soojusõpetus, Ohmi seadus, juhtme takistusega seonduv, juhtide jada-  ning rööpühendus. Välja jääb elektrivoolu töö ja võimsus.
  • Vajalik on taskuarvuti.
 • Matemaatika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Keemia, bioloogia
  • Testis on küsimused põhikooli programmi põhiteadmiste kohta
 • Ajaugu
  • Testis on küsimused Eesti ja maailma ajaloo põhiteadmiste kohta
 • Eesti keel
  • Testis on grammatikaülesanded ja lühiteksti kirjutamine etteantud teemal.
 • Inglise keel
  • Testis on grammatikaülesanded

Korduma kippuvad küsimused

 • Lahtiste uste päev toimus 16. veebruaril 2018.
 • Vastuvõtukatsed Nõo Reaalgümnaasiumisse astumiseks toimuvad 16. märtsil  (kohaletuleku aeg on  14.30-15.45).   ja  17.  märtsil (kohaletuleku aeg on  9.30-10.45) 2018.
 • Katsete sooritamiseks tuleb eelnevalt täita elektrooniline ankeet, kus tuleb valida katsete sooritamise päev.
 • Tunnistuse koopia tuleb saata : vastuvott@nrg.edu.ee.
 • Kohale võib saabuda märgitud ajavahemikus sobival ajal (ei pea kohal olema märgitud aja alguseks).
 • Iga õpilane sooritab katsed ainult ühel päeval.
 • Õpilane, kes võetakse vastu katseteta, peab hiljemalt 20. märtsiks esitama (üles laadima) 9. klassi tunnistuse koopia (kinnitatud kooli poolt) ning täitma elektroonilise ankeedi.
 • Kui õpilane on kutsutud olümpiaadi vabariiklikku vooru, ei pea ta selle tõestamiseks mingeid dokumente esitama (õpilane märgib seda ankeedis).
 • Lisapunktide taotlemisel arvestatakse ainult reaal- või loodussuuna vabariiklikku konkurssi ning seda saab taotleda ankeedi täitmisel.
 • Taskuarvutit võib kasutada ning füüsika ülesannete lahendamiseks on see isegi vajalik.
 • Mingeid valemitelehti kasutada ei tohi.
 • Aega kulub kokku umbes 3 tundi.