Õppenõukogu

Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastal 2017/18 toimunud õppenõukogu koosolekud

Nõo Reaalgümnaasiumi õppenõukogu  31.08 2017 koosoleku protokoll  nr. 545

Päevakord

 1. Õppeaastast 2016/17
  2. Õppeaastast 2017/18
  2.1 Üldtööplaani kinnitamine
  2.2 Valikkursuste korraldamine
  2.3  Info
  3.            Kordade, juhendite muutmine
  3.1 kodukord
  3.2 valikainete kord
  3.3 tunnustamise kord
  3.4 puudumiste kord
  4.            Jooksvad küsimused

 

Nõo Reaalgümnaasiumi õppenõukogu  24.10.2017 koosoleku protokoll  nr. 546

 1. Ülevaade tingimisi üleviidud õpilased
  2. Õppeaastast 2017/18
  3.            Vastuvõtutingimused 2018
  4.            Jooksvad küsimused. Info

Nõo Reaalgümnaasiumi õppenõukogu  3.01.2018 koosoleku protokoll  nr. 547

1. Ülevaade I poolaasta õppe-, kasvatustööst
2. 2017/18 II poolaastast
3. Õppeaastast 2018/19
4. Jooksvad küsimused

Üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu koosolekud õppeaastal 2017/18:
28. veebruar 2018
11. juuni 2018
20. juuni 2018