Õppenõukogu

Õppenõukogu tegutsemise kord 

Õppeaastaks 2018/19 planeeritud õppenõukogu koosolekud:

1.10. 2018
HEV õpilaste nimekirja  kinnitamine
Uurimistöö, praktilise töö juhendmaterjalide kinnitamine

2.01.2019
Ülevaade I poolaastast
Õpetaja töötasustamise alused
HEV õpilase toetamine

27.02.2019
2019.a. eelarve tutvustamine
Kooli digiplaan
Õppeaastast 2019/20

29.04.2019
Olümpiaadideks ettevalmistusest
12. klasside lõpetamisega seonduv

11.06.2019
10., 11. klassi lõpetamine, pikendatud õppetöö

20.06.2019
63. lennu lõpetamisega seonduv
Õppeaasta 2019/20