Haldusjärelevalve

Tartu Maavalitsus

Annely Võsaste
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
+372 730 5273
annely.vosaste[at]tartu.maavalitsus.ee

Haridus- ja Teadusministeerium

Kristin Hollo
välishindamisosakonna juhataja
+372 73 50 206
kristin.hollo[at]hm.ee