Nõustamine

Nõo Reaalgümnaasiumis on õpilaste aitamiseks, suunamiseks loodud õpilasnõustaja ametikoht. Õpilasnõustaja pakub abi eelkõige õppetöö ja igapäevaste suhetega hakkama saamiseks, aga õpilane võib pöörduda nõustaja poole kõigi oma murede ja probleemidega. Üldjuhul toimub nõustamine individuaalselt.
Nõustamise käigus avaldatud andmed hoitakse saladuses.

Õpilasnõustamisega tegelevad Nõo Reaalgümnaasiumis Krista Bergmann ja Svetlana Keisk.

Krista Bergmanni vastuvõtuaeg:
KOLMAPÄEV           16.00 – 19.00
kabinet 1123          nõustamisele tulla hiljemalt kell 17.00

Eelneval kokkuleppel saab nõustamisele tulla ka teistel tööaegadel.

Nõu ja abi saamiseks võib õpilane pöörduda Nõo Reaalgümnaasiumi iga pedagoogi poole.

Professionaalse psühhiaatrilise või psühholoogilise abi saamiseks on õpilasel võimalus eelneval kokkuleppel kooli direktoriga pöörduda OÜ Katriito spetsialistide poole.  Kaks esimest nõustamist toimuvad kooli kulul, pikema vajaduse korral peab üldjuhul tasuma nõustamise eest õpilane/lapsevanem.