Nõustamine

Nõo Reaalgümnaasiumis nõustavad õpilasi kaks õpilasnõustajat. Õpilasnõustaja pakub esmatasandil psühholoogilist nõustamist, pakkudes õpilasele tuge murede ja probleemide korral ja andes nõu probleemilahenduste leidmisel. Üldjuhul toimub nõustamine individuaalselt ja nõustamise käigus avaldatud andmed hoitakse saladuses.

Õpilasnõustajate vastuvõtuajad:

Tiina Perkson
TEISIPÄEV               15.00 – 18.00
kabinet 1121          nõustamisele tulla hiljemalt kell 17.00

Krista Bergmann
KOLMAPÄEV           16.00 – 19.00
kabinet 1123          nõustamisele tulla hiljemalt kell 17.00

Eelneval kokkuleppel saab nõustamisele tulla ka teistel tööaegadel.