Õpilasesindus

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste vabatahlik esindusorgan. Sellega võivad liituda kõik NRG õpilased. Õpilasesindus tegeleb peamiselt õpilaste huvide kaitsmise, arvamuse edasi andmisega ja vajalike probleemide lahendamisega, kuid ka erinevate ürituste korraldamise ja läbiviimisega.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasesindus on jagatud kahte töögruppi – informatsiooni töögrupp ehk ITG ja ürituste töögrupp ehk ÜTG. ITG tegeleb peamiselt õpilasesinduse poolt teabe jagamise ja kogumisega. Seega reklaamib ITG erinevaid üritusi ja edastab muud informatsiooni, samuti toetab kooliraadio ja –lehe tegevust ning viib läbi erinevaid küsitlusi. ÜTG ülesandeks on koolis erinevate sündmuste korraldamine ja läbiviimine. Suheldakse sponsoritega, viiakse ellu erinevaid ideid ja rikastatakse koolielu. Mõlema töögrupi tegevust korraldab vastava töögrupi juht.

Õpilasesindusele määratakse salajaste valimistega juhatus, kuhu kuuluvad õpilasesindus president ning töögruppid juhid. 2017/18 õppeaastal on õpilasesinduse presidendiks Triinu Prants (fotol vasakul), asepresident ning ÜTG juht Kaisa Liina Keps (fotol keskel) ning ITG juht Andra kerge (fotol paremal).

Õpilasesindusega liitumiseks peab Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane pöörduma mõne ÕE juhatuse liikme poole ning täitma liitumisavalduse. Samuti võivad kõik koolipere liikmed probleemide või ettepanekutega pöörduda õpilasesinduse poole.