Hoolekogu

Kooli hoolekogusse saavad kuuluda haridusministeeriumi, lapsevanemate, vilistlaste, õpetajate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu koordineerib erinevate huvigruppide koostööd, jälgib õppe- ja kasvatustegevust ning aitab võimaluste piires kaasa koolis paremate tingimuste loomisele.

Üldjuhul toimub aastas kolm hoolekogu koosolekut (s.h. e-koosolekud).

Nõo Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 • Üllar Kukk (esimees, vilistlaste esindaja)
  yllar.kukk[ätt]fortumtartu.ee
 • Ruth Opmann (HTM esindaja)
 • Rain Sangernebo (Nõo valla esindaja)
 • Viire Sepp (vilistlaste esindaja)
 • Astrid Valo (lastevanemate esindaja)
 • Andres Männik (lastevanemate esindaja )
 • Jaak Läänemets (lastevanemate esindaja)
 • Ege Lepa (õppenõukogu esindaja)
 • Mikk Põdra (õppenõukogu esindaja)
 • Kris Sten Saarepuu (õpilaste esindaja)

Andres Männik ja Jaak Läänemets on esitanud hoolekogust tagasiastumise avalduse, kuna nende laps enam Nõo Reaalgümnaasiumis ei õpi. Hoolekogu uued liikmed valitakse lastevanemate üldkoosolekul, mis toimub 9. detsembril.