Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Tere, lugupeetud Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Ootame oma kaasaegsesse koolikompleksi tegusaid, sihikindlaid, reaalainetest huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on ilmselt Sinu senise elutee üks tähtsamaid. Enne lõplikku otsustamist kaalu hoolega kõiki asjaolusid, pea nõu oma vanemate ja õpetajatega ning tutvu kindlasti meie kodulehel olevate materjalidega.

Soovin Sulle edu käesoleval õppeaastal!
Kohtumiseni!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

Dokumendid

 • Vastuvõtukatsetele registreerimine algab 17. märtsil 2020 läbi sais.ee keskkonna (vajalik ID-kaart).
 • Kandideerijal on vajalik üles laadida koolist saadud 9. klassi tunnistuse koopia (I ja II trimestri hinded). 

 

Täpsustav info

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

NRG-s õpingute alustamiseks tuleb edukalt sooritada vastuvõtukatsete järgmised testid:

 • matemaatika
 • eesti keel

Ainealane info:

 •  
 • Matemaatika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Eesti keel
  • Testis on grammatikaülesanded ja lühiteksti kirjutamine etteantud teemal.
 •  

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Korduma kippuvad küsimused

Eriolukorra tõttu oleks keeruline suurele  hulgale kandidaatidele katseid korraldada.
Seetõttu muudeti tingimusi ja arvati nimekirja ka õpilased, kelle tunnistusel on "4" ja "5".

Ülejäänud soovijad peavad sooritama vastuvõtukatsed.  

Vastuvõtukatsed toimuvad  6. juunil 2020 (kohaletuleku aeg on   9.30-10.30).

Aega kulub kokku umbes 2 tundi.

Tere, lugupeetud Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Ootame oma kaasaegsesse koolikompleksi tegusaid, sihikindlaid, reaalainetest huvitatud noori. Meie koolis õpingute jätkamise otsus on ilmselt Sinu senise elutee üks tähtsamaid. Enne lõplikku otsustamist kaalu hoolega kõiki asjaolusid, pea nõu oma vanemate ja õpetajatega ning tutvu kindlasti meie kodulehel olevate materjalidega.

Soovin Sulle edu käesoleval õppeaastal!
Kohtumiseni!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

Dokumendid

 • Vastuvõtukatsetele registreerimine algab 17. märtsil 2020 läbi sais.ee keskkonna (vajalik ID-kaart).
 • Kandideerijal on vajalik üles laadida koolist saadud 9. klassi tunnistuse koopia (I ja II trimestri hinded). 

 

Täpsustav info

Nõo RG-s õpitakse B2 tasemel inglise keelt ja saksa keelt, B1 tasemel inglise, saksa ja vene keelt. Kui soovijaid on vähem kui 9, siis keelerühma ei avata.

Kõik kokkuvõtvad hinded peavad 9. klassis olema vähemalt rahuldavad.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti ühiselamus, võetakse aluseks tunnistus ja/või katsete tulemused.

Tartumaal elavale õpilasele antakse koht ühiselamus vaid juhul, kui igapäevane sõit võtab aega kokku üle 2 tunni.

NRG-s õpingute alustamiseks tuleb edukalt sooritada vastuvõtukatsete järgmised testid:

 • matemaatika
 • eesti keel

Ainealane info:

 •  
 • Matemaatika
  • Kandidaatidel tuleb lahendada ülesandeid.
  • Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Eesti keel
  • Testis on grammatikaülesanded ja lühiteksti kirjutamine etteantud teemal.
 •  

 

Info 11. ja 12. klassi kandideerijatele

11. (12.) klassi võtame uusi õpilasi vaid piiratud arvul. 11. (12.) klassi kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus (kus näidata ära ka kooli vahetamise põhjus), nii põhikooli lõputunnistuse kui ka 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnistuse (õpinguraamatu) koopia ning täita ankeet (väljas kodulehel).

Eeldame tunnistust (õpinguraamatut), kus hinded ja käitumine on üldjuhul vähemalt “head”, reaalained soovitavalt “väga head”. Samuti soovime saada ülevaadet 10. klassi (10. ja 11. klassi) tunnijaotusplaanist reaalainete osas (mitu nädalatundi oli matemaatikas, füüsikas, keemias, arvutiõpetuses). Seejärel vastuvõtukomisjon otsustab, kas õpilane lubatakse katsetele ning katsete põhjal langetatakse lõppotsus.

Korduma kippuvad küsimused

Eriolukorra tõttu oleks keeruline suurele  hulgale kandidaatidele katseid korraldada.
Seetõttu muudeti tingimusi ja arvati nimekirja ka õpilased, kelle tunnistusel on "4" ja "5".

Ülejäänud soovijad peavad sooritama vastuvõtukatsed.  

Vastuvõtukatsed toimuvad  6. juunil 2020 (kohaletuleku aeg on   9.30-10.30).

Aega kulub kokku umbes 2 tundi.