Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Saksa keel algajale , 3.kursus

Aine kestus: 23.11.2020 - 17.12.2020

Aine algab: 23.11.2020 - 14:15

Toimumispäevad: T, N, R 8:35- 15.25/ E 11- 13/ K 12- 13.50

Koolitaja: Eve Aruväli

Ruum: 304

Sihtgrupp: 1o- 12. klass

Eeldus: Algajad I,I

Lühikirjeldus:

Kursus sobib õpilastele, kes on läbinud kursused SAKSA KEEL ALGAJATELE I  ja SAKSA KEEL ALGAJATELE II  või kelle saksa keele oskus vastab A1.2 keeletasemele.

Arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendusel. Teeme paaris- ja grupitööd,  mängime rolli- ja lauamänge, harjutame dialooge ja laulame ning harjutame igapäevaseid suhtlusolukordi. Saavutatav keeletase A2.1.