Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Riigikaitse I kursus

Aine kestus: 23.11.2020 - 27.11.2020

Aine algab: 23.11.2020 - 8:30

Toimumispäevad: E-K 8.35- 12.25 / N-R 12.55- 16.45

Koolitaja: Henrik Guthan

Ruum: 116

Sihtgrupp: 11. klass

Lühikirjeldus:

Riigikaitse kursuse kui valikõppeaine eesmärk on igale noorele vajalike teadmiste andmine riigikaitsest, mitte sõdima õpetamine. 

Kursus aitab noortel mõista Eesti riigikaitse põhimõtteid, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. 

Samuti saadakse ülevaade sõdurioskustest ja ajateenistusest.

Valides riigikaitse valikkursuse pead arvestama, et läbida tuleb kaks kursust : I ja  II kursus.

Kahe kursuse pikkus on 44 õppetundi, millest 22 toimub klassiruumis ja ekskursioonidel ning 22 praktilises välilaagris.