Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Inglise keele suhtluskursus

Aine kestus: 19.11.2020 - 27.11.2020

Aine algab: 19.11.2020 - 15:30

Toimumispäevad: 19.11 kell 15.30- 16/ E, T- iseseisev filmi vaatamine ja valmistumine vestluseks/ K-R 25.- 27.11. 8.35- 12.25/

Koolitaja: Tiina Tuuling

Ruum: 204

Sihtgrupp: 10.-11. klass

Eeldus: Puudub

Lühikirjeldus:

Ehk „Õpime filmidest filmidega“.

Kursuse jooksul vaadatakse 5 peamiselt tõsielul põhinevat filmi, õpitakse filmidega seonduvat sõnavara ning vesteldakse vaadatud filmidest kas küsimuste või filmidest nopitud tsitaatide põhjal. Kursus arvestatakse läbituks, kui on osaletud kõikidel filmi aruteludel (või puudumise korral kirjutatud oma arvamus filmist.) ning rühmatöödes.