Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Arvutiõpetuse kvalifikatsioon (programmeerimine)

Aine kestus: 25.01.2021 - 01.06.2021

Aine algab: 25.01.2021 - 14:15

Toimumispäevad: Esmaspäev

Koolitaja: Alfred Kraft

Ruum: 317

Sihtgrupp: 12. klass

Eeldus: programmeerimise suund

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad taotleda "tehnik-programmeerija" kutset  või valmistada end ette koolieksamiks. Kursusel lahendatakse keerulisema raskusastmega ülesandeid, mis põhinevad arvutiõpetuse ainekaval. Kutse saamiseks sooritatakse õppeaasta lõpus lõputöö ja kvalif.eksam.