Õppetöö

Valikained


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 


Olümpiaadikursused on meie koolis esmane eelistus. Need kajastuvad tunniplaanis, toimuvad 1.-2.(3.) perioodil.
Valikkursustele registreerimine  toimub alates 4. - 11. september 2020 Stuudiumi  kaudu. 

Valikkursuste korda loe siit.

Valikkursuste nädal    toimub  23.- 27. november 2020  

 

 

 

Arhitektuur ja elukeskkond

Aine kestus: 23.11.2020 - 27.11.2020

Aine algab: 23.11.2020 - 8:30

Toimumispäevad: 23.- 27.nov. .kell 8.35- 14.05

Koolitaja: Liis UUstal

Ruum: Täpsustub

Sihtgrupp: 10.-11. klass

Lühikirjeldus:

Valikkursus “Arhitektuur ja elukeskkond” on sissejuhatus arhitektuuri valdkonda. Kursuse jooksul omandab õpilane ülevaate ehitatud keskkonnast kui valdkonnaülesest nähtusest ja mitmekülgsest erialast. Kursuse esmane eesmärk on suunata õpilast märkama ja avastama erinevaid teemasid, mis kohtuvad inimese poolt loodud ruumis – arhitektuuris – ja arendama isiklikku, teadvustatud ja mõtestatud suhet oma igapäevase keskkonnaga.

Õpisisu: 1. Sissejuhatus. Arhitektuur kui inimese loomulik elukeskkond 2. Inimene ja ruum. Mõõdud ja meeled 3. Ruumikunst 4. Maja. Elamine 5. Väliruum, siseruum. Maastikuarhitektuur, sisearhitektuur 6. Paberil ja ekraanil. Arhitektuur kahes mõõtmes 7. Konstruktsioonid ja materjalid 8. Makett — arhitekti tööriist 9. Säästev arhitektuur 10. Ruum ja teised liigid. Loomad, linnud, taimed ehitatud keskkonnas 11. Ruumiteadus, ruumikultuur 12. Tulevikuarhitektuur 13. Ruumipoliitika 14. Linn, suurlinn 15. Planeerimine 16. Tagasiside / film 17. Õppekäik