Oluline

Õpilaste vastuvõtt Nõo Reaalgümnaasiumisse (uuendatud 19.05) 14. märts


Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukomisjon on I vooru katsete, ankeedi, tunnistuse ja vestluse põhjal teinud otsused ning suurem osa kandidaatidest on saanud ka infokirja.  

Vestlusel osalenud (või veel osalevad) õpilased saavad meie infokirja sellel nädalal, hiljemalt 25. mail. 

Õpilastel, kes end registreerisid, kuid ei saanud 21. aprillil e-teste teha või on otsustanud kandideerida alles nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed 27. mail Nõo Reaalgümnaasiumis.
Selleks tuleb end 23. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee .
Katsete teine voor algab kell 10.00 Nõo Reaalgümnaasiumis.

II voorus kandideerivad õpilased 4-le kohale (kuna I voorus kandideerinud ja vastuvõtukomisjonilt positiivse otsuse saanud õpilastest on suurem osa avaldanud soovi jätkata õpinguid meie koolis).

Lisavoorus lubatakse osaleda ka õpilasel, kelle 21.04 sooritatud e-testide tulemus ületas 45% maksimaalsest võimalikust.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 

Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukomisjon on I vooru katsete, ankeedi, tunnistuse ja vestluse põhjal teinud otsused ning suurem osa kandidaatidest on saanud ka infokirja.  

Vestlusel osalenud (või veel osalevad) õpilased saavad meie infokirja sellel nädalal, hiljemalt 25. mail. 

Õpilastel, kes end registreerisid, kuid ei saanud 21. aprillil e-teste teha või on otsustanud kandideerida alles nüüd, on võimalus sooritada vastuvõtukatsed 27. mail Nõo Reaalgümnaasiumis.
Selleks tuleb end 23. maiks registreerida aadressil kool@nrg.edu.ee .
Katsete teine voor algab kell 10.00 Nõo Reaalgümnaasiumis.

II voorus kandideerivad õpilased 4-le kohale (kuna I voorus kandideerinud ja vastuvõtukomisjonilt positiivse otsuse saanud õpilastest on suurem osa avaldanud soovi jätkata õpinguid meie koolis).

Lisavoorus lubatakse osaleda ka õpilasel, kelle 21.04 sooritatud e-testide tulemus ületas 45% maksimaalsest võimalikust.

Täiendavat infot vastuvõtu kohta saab kooli kodulehelt (Vastuvõtt) ja kool@nrg.edu.ee või 7455247.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 

liikumisaasta_tervitus
liikumisaasta_tervitus