Oluline

Nõo Reaalgümnaasium on distantsõppel 22. juuni Kaja


Kuna Nõo Reaalgümnaasiumi töötajal tuvastati koroonaviirus ning koolisisne  lähikontaktide arv on üsna suur, 
on kool alates 12. oktoobrist distantsõppel.
Kõik vajalik info edastatatakse kooliperele Stuudiumi kaudu.
Koolimaja on avatud 8.00-12.00, kui palume kaaluda majja tulemise otstarbekust.

Kõik lähemale ajale planeeritud üritused jäävad ära.
  

Hoidke oma tervist ja kaaskondseid!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

 

 

 

 

   

 

Kuna Nõo Reaalgümnaasiumi töötajal tuvastati koroonaviirus ning koolisisne  lähikontaktide arv on üsna suur, 
on kool alates 12. oktoobrist distantsõppel.
Kõik vajalik info edastatatakse kooliperele Stuudiumi kaudu.
Koolimaja on avatud 8.00-12.00, kui palume kaaluda majja tulemise otstarbekust.

Kõik lähemale ajale planeeritud üritused jäävad ära.
  

Hoidke oma tervist ja kaaskondseid!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor