Oluline

Nõo Reaalgümnaasium on alates 8.02 distantsõppel 30. oktoober Kaja


 • Märtsikuus on Nõo Reaalgümnaasium distantsõppel.
 • Info telefonil 5030469 (direktor). Kantselei ja ühiselamu telefonile keegi ei vasta. 
  Õpilastele ja lapsevanemetele vajalik info on edastatud Stuudiumisse. 
 •  
 • Jälgi distantsi!
 • Väldi asjatuid kogunemisi!
 • Haigena ära teiste hulgas liigu!
 • Pese käsi seebiga, desovahendit kasuta nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!  

Head tervist! Toimetage mõistlikult!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 • Märtsikuus on Nõo Reaalgümnaasium distantsõppel.
 • Info telefonil 5030469 (direktor). Kantselei ja ühiselamu telefonile keegi ei vasta. 
  Õpilastele ja lapsevanemetele vajalik info on edastatud Stuudiumisse. 
 •  
 • Jälgi distantsi!
 • Väldi asjatuid kogunemisi!
 • Haigena ära teiste hulgas liigu!
 • Pese käsi seebiga, desovahendit kasuta nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!  

Head tervist! Toimetage mõistlikult!
 

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor