Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Eksamid Huvitegevus Olümpiaadide koolivoorud Õpihuvilaager Õppetöö Teemanädal Üleriigilised õpilasvõistlused

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
I periood(30)

02september
Õppeaasta avaaktus

Kooliaasta alguse pidulik aktus toimub Nõo Põhikooli saalis. 

Pärast aktust toimub klasside pildistamine koolimaja ees.

Sulge


13september
12. kl kosmoloogia projekt

Kosmoloogia projekt on 12.klassi füüsikakursuse lisa, mis toimub 1.perioodil. Õppeaasta alguses avaldatakse projekti ajakava. Projekti lõpus toimub õhtune õppekäik Tõravere Observatooriumisse.  

Sulge

14september
11. klassi uurimis- ja praktiliste tööde teemade esitamise tähtaeg

Avaldus uurimistöö teema ja juhendaja valiku kohta esitada uurimistöö koordinaatorile Krista Bergmannile.

Sulge

Kehalise kasvatuse tunnis toimub orenteerumine.  Tundi viivad läbi juhendajad orienteerumisklubist.

Sulge

17september
12. klassi DreamFoundationi loeng CAE inglise keele eksamist

Loeng toimub ruumis 106. Oma oaslemine registreeri Stuudiumis. Info saamiseks pöördu õp. M. Lepiski poole.

Sulge

17september
Valikkursuse tutvustus: enesekaitse kursus

17.sept kell 16:00 tutvustab Konstantin Nikiforov ENESEKAITSE KURSUST (ruumis 116)

 

Sulge

24-03
september-oktoober
Teadlaste öö 2018

24.sept. kell 10:55- 11:20 Viktoriin „Kas tunned teadlasi“ . Igast klassist  vähemalt üks 3-liikmeline võistkond. (ruumis 116)/K.Vällik

01.okt kell 15:30- 16:30 Keemia õpituba(10.c kl õpilastele)

03.okt kell 8:30- 9:45 Bioloogia õpituba (10.c kl õpilastele)

 

  •  

 

 

Sulge


29september
Matemaatika lahendusvõistlus

Info saamiseks suhtle matemaatika õpetajatega.

Sulge


18oktoober
Informaatika olümpiaad: KüberPähkel 2.0 koolivoor

 Kell 9.45-11.25  toimub ruumis 315    KüberPähkel 2.0 koolivoor

 

Sulge

18oktoober
Hõimupäeva kontsert

Esineb Komi folklooriansambel „SIPERTAS“, kes vahendab kuulajatele edasi komi pärimuskultuuri – iidseid rituaale, kombeid, laule ja lugusid.

Kontsert toimub põhikooli saalis.

Sulge

18oktoober
Liikumissarja 5. etapp

Sügisese liikumissarja viimane etapp, algus kooli staadionilt.

Sulge

19oktoober
Lingvistikaolümpiaadi koolivoor

 Kell 8.35 - 11.05 Lingvistikaolümpiaadi KOOLIVOOR/ 116 (O.Ü.Viesemann; V.Uibo) 

Sulge

29-05
oktoober-november
Meedia valikkursus: külas on ajakirjanikud

Kui tunned, et tahaksid rohkem teada saada ajakirjaniku ja peatoimetaja igapäevatööst, kuulda huvitavaid lugusid ja meedia toimimisest üleüldse, siis tule  kuulama. Kohtume klassiruumis 302 ja registreeri oma osalemine Stuudiumis: 
https://nrg.ope.ee/registreeri/292

29. oktoobril  Kell 15:35 on külas ajalehe Vooremaa peatoimetaja ning Postimehe endine ajakirjanik;

5. novembril Kell 15:35  on külas Naistelehe ajakirjanik, endine Vikerraadio ja Raadio 2 saatejuht ning täielik "meedia aktivist". 

Üritust organiseerib õp V.Uibo.

Sulge

Nädala jooksul toimuvad 12.kl infotunnid riigieksamitest ja koolieksamitest./S.Keisk

31. okt kell 15.35 12.b klass, ruumis 101

 

01.nov kell 12:55 12.c klass, ruumis 215

01.nov kell 15.35 12.a klass, ruumis 102

Sulge

Kell 12.55- 14.05  Toimub 10.klasside geograafiaolümpiaadi klassivoor. Osalevad kõik 10.kl õpilased. Olümpiaad toimub kahes ruumis : ruumis 103- 10.b kl; ruumis 116- 10.a;10c.

Sulge

31oktoober
Halloweeni stiilipäev ja filmiõhtu

Kooli tulla temaatilises riietuses. Parimatele kostüümidele auhinnad, premeeritakse ka kõige aktiivsemat klassi.

Sulge

01november
12.ab kosmoloogia õppekäik TÜ Tõravere observatooriumi

12.ab klassi õppekäik Tõraverre. Õppekäik toimub kl 18:30- 21:00. Buss väljub kl 18:15 spordihoone parklast. Tagasisõit  kl 21:00.

 

Sulge


05november
12.ac kosmoloogia õppekäik TÜ Tõravere observatooriumi.

12.ac klassi õpilaste  õhtune õppekäik Tõravere observatooriumi. Õppekäik toimub kell 18:30-21.00. Buss väljub spordihoone parklast kell 18:15 ja toob tagasi kell 21:00.

Sulge

06november
Tutvumisõhtu

Tutvumisõhtu rebastega. Kõikidel kümnendatel klassidel valmistada ette oma klassi tutvustav video. Üritus toimub põhikooli saalis

Sulge

07november
11.kl projekt "Lahe koolipäev"

Geograafia ainetunnis toimub tutvumine geoinformaatikaga.  Projekti viivad läbi TÜ üliõpilased. Tund toimub arvutiklassis (ruumis 315).

Sulge

09november
Geograafiaolümpiaadi koolivoor

 Kell 8.35- 10.55   toimub  geograafiaolümpiaad koolivoor.  Olümpiaad toimub kahes ruumis:  116, 315. 

 

Sulge

Töövarjupäeval osalemiseks tuleb suhelda karjäärikoordinaator Kaja Kasakuga.

Sulge

19november
11.kl projekt "Ettevõtlusküla külastus"

11.kl õpilaste ettevõtlusküla mängu projekt. Projekt algas 2018. a kevadel, mil kõik 10. klass ettevõtlushuvilised osalesid Tartu Ärinõuandla korraldatud  ettevõtluspäevakul.  Nimetatud üritusel edukalt osalenud meeskondi preemeeriti ettevõtlusküla külastusega ja nad osalevad Tartus Spark majas  ettevõtlusküla mängus. http://ettevotluskyla.ee/

Sulge


23november
Best in Deutsch 2018

Üle-Euroopaline online saksa keele olümpiaad - Best in Deutsch 2018 toimub 23.nov kell 9:00- 10:00 ruumis 315. Registreeri oma osalemine Stuudiumis. Olümpiaadil osalemise infot edastab õp Eve Aruväli.

Sulge
II periood(17)
29november
Kooli aastapäeva aktus / Abiturientide märgi- ja rebaste vandetseremoonia

Kooli 332. aastapäeva pidulik tähistamine, abituriendid saavad kooli märgi ja 10. klassid annavad nõoka vande. Aktus toimub põhikooli saalis.

Sulge

30november
Best in English

Üle-Euroopaline online inglise keele olümpiaad - Best in English.  Olümpiaadil osalemiseks registreeri ned Stuudiumis. Olümpiaad toimub arvutiklassides; 315, 316, 317.

Infot olümpiaadi korraldusest ja toimumisest edastab õp Ene Soolepp.

Sulge

06detsember
Füüsikaolümpiaadi koolivoor

Neljapäeval, 6.dets kell 8:35- 12:25 toimub auditooriumis(116) füüsikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil osalemiseks registreeri end Stuudiumis.

Sulge

10detsember
Õppekäik TalTechi 12. klassidele

Esmaspäeval, 10. detsembril sõidame TalTechi. Väljasõit kooli parklast 7.00

Sulge

11detsember
Keemiaolümpiaadi koolivoor

Teisipäeval, 11.dets kell 8:35-11:05 toimub keemiaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaad toimub ruumis 116. Registreeri oma osalemine Stuudiumis.

Sulge

17detsember
Jõulukontsert Nõo kirikus

Kontserdil esinevad gümnaasiumi ja põhikooli õpilased.

Sulge

18detsember
Inglise keele olümpiaadi koolivoor

Teisipäeval, 18.dets kell 9:55- 11:05 toimub inglise keele olümpiaadi koolivoor. Olümpiaad toimub auditooriumis (116). Olümpiaadil osalemiseks registreeri end Stuudiumis.  Olümpiaadi sisu ja toimumise infot edastab õp Meeli Lepisk.

Sulge

19detsember
Jõulupidu

Pidu toimub põhikooli saalis. Kõikidel klassidel ette valmistada kava. Õpilaseesindus täpsustab teema detsembri alguseks.

Sulge


21detsember
Järelvastamiste päev

Järelvastamiste päeval ainetunde ei toimu. Järelvastamise graafik ilmub Stuudiumis üks nädal enne vastamise  toimumist ja on nähtav üksnes osalejatele.

Sulge


Iga päev toimuvad sportlikud üritused. Täpne nädala kava ilmub jaanuari teisel nädalal.

Sulge

Muusikanädala kava ilmub jaanuari kolmandal nädalal. Muusikanädalat korraldab Emma- Karoliina Huttunen 11.a klassist oma praktilise töö raames.

Sulge

04veebruar
Investeerimine

Karel

Sulge

Korraldab õpilasesindus, täpne info ilmub eelneval nädalal.

Sulge

15veebruar
Lahtiste uste päev

III periood(10)
11-15
märts
Emakeelenädal / Loodusainete nädal

Nädala kava ilmub eelneval nädalal.

Sulge

14märts
Pii päev

Toimub pii komakohtade kirjutamise võistlus. 

Sulge


19märts
Matemaatikavõistlus "Känguru"

21märts
Nõokate laul

Konkursile on oodatud esinema nii solistid kui ka ansamblid. Eriti oodatakse õpilaste omaloomingulisi esitusi. Täpsemat informatsiooni saab laulukonkursi peakorraldajalt Sonja Grossilt 11.c klassist. Üritus toimub põhikooli saalis.

Sulge

Korraldab õpilasesindus. Nädala kava ilmub eelneval nädalal.

SulgeTutipäeva aktus toimub põhikooli saalis. Pärast aktus 12. klasside pildistamine koolimaja ees.

Sulge

Iga klass esindab ühte Vana-Kreeka riiki ja kannab ühtseid toogasid. Igal riigil on oma lipp ja sümboolika. Mängud algavad olümpialaste rongkäiguga staadionile ja toimub avatseremoonia. Võistlusaladeks on kilbiga jooks, raskusheide, staadionijooks, köievedu, kaarikujooks, vibulaskmine.

Sulge
I periood 2019/20(32)
16september
11.klassil uurimistööde/praktiliste tööde teemade teatamine

16september
Rebaste sport23september
12. klasside maailmareligiooni õppekäik Tallinna

24september
Loodusklassi seenepraktika (11.c)

24september
Keemia lahendusvõistlus

26september
Loodusklassi seenepraktika (12.c)

27september
C1 Advanced inglise keele eeltest (12.a)30september
C1 Advanced inglise keele eeltest (12.b)

30september
C1 Advanced inglise keele eeltest (12.c)

01oktoober
NRG liikumissari - I etapp
08oktoober
NRG liikumissari - II etapp15oktoober
NRG liikumissari - III etapp

16oktoober
11. klasside teatrikülastus (ERMis)

16oktoober
Tutvumisõhtu


29oktoober
NRG liikumissari - IV etapp
16november
Lingvistikaolümpiaadi eelvoor Tartus21november
Üleriigiline töövarjupäev
II periood 2019/20(25)

28november
Süvaõppe 55. aastapäeva aktus

 Abiturientide märgi- ja rebaste vande andmise tseremoonia.

Sulge


06detsember
Lastevanemate koosolek

07detsember
Informaatikaolümpiaadi eelvoor

Karjääriõpetuse rühma õpilased tutvuvad TalTechi üliõpilaslinnakuga, uurivad õppimisvõimalusi ja tutvuvad kooli keskkonnaga.Sulge16detsember
Jõulukontsert Nõo kirikus

Esinevad gümnaasiumi ja põhikooli õpilased.

Sulge

18detsember
Jõulupidu
18jaanuar
Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

25jaanuar
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

27-04
jaanuar-veebruar
11. klassi õpilaste uurimistööde eelkaitsmised

Head õpilased!

Eelkaitsmised toimuvad 27. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2020.a vastavalt koostatud graafikule Vt õpikeskkonda Moodle.

Igale õpilasele on planeeritud eelkaitsmiseks 10 minutit (5 minutit esitluseks ja 5 minutit komisjoni küsimuste ja nõuannete jaoks). Õpilane teeb PowerPoint, Prezi, Emaze vm esitluse ning vastab komisjoni küsimustele.


Eelkaitsmine on kõigile uurimistöö ja praktilise töö koostajatele kohustuslik ja annab UT/PT töö hindamisele juurde kuni 5 punkti.

Sulge

01veebruar
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

05veebruar
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor


11veebruar
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

13veebruar
Talendijaht


15-16
veebruar
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor


III periood 2019/20(28)

09märts
Vene keele olümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge

13-14
märts
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge

14-15
märts
Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge


Korraldab Tartu Ülikool

Sulge


28-29
märts
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

28-29
märts
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge


04-05
aprill
Füüsikaolümpiaadi lõppvoor

04-05
aprill
Füüsikaolümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge

04aprill
Majandusolümpiaadi lõppvoor

Korraldab Tartu Ülikool

Sulge

05aprill
Astronoomia lahtine võistlus

Korraldab TÜ Teaduskool

Sulge


14-15
aprill
Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor ja auhindamine, õpilasleiutajate riikliku konkursi auhindamine

Korraldab Eesti Teadusagentuur

Sulge

15aprill
11. klassi õpilastel uurimistööde esitamine
29-30
aprill
Võistluse "Eesti parim õpilasfirma" finaal

Korraldab JA Eesti

Sulge


05-11
mai
Inglise keele riigieksam (suuline)
10juuni
Arvutiõpetuse kvalifikatsioonieksam

20juuni
12. klasside lõpuaktus
I periood 2020/21(18)
II periood 2020/21(5)
III periood 2020/21(10)

15-02
märts-aprill
Algab registreerumine vastuvõtukatsetele läbi sais.ee keskkonna

15aprill
11. kl. uurimistööde esitamine
07mai
Inglise keele riigieksam (kirjalik)

Eksam kestab 10.00 - 14.10

Sulge

12-14
mai
Inglise keele riigieksam (suuline)


I PERIOOD 2021/22(26)


27september
Algab liikumissari "Kõnd või jooks"


28september
Seiklushunt orienteerumine vastavalt tunniplaanile

29september
Saalihoki: õpetajad versus õpilased

30september
Mälumäng teemal "Sport 2021 Eestis ja maailmas"

01oktoober
Tartumaa koolide MV jalgpallis - NRG esindus Elvas


Tunde annavad abituriendid.

Sulge
II PERIOOD 2021/22(27)


03detsember
Nõo kooli 335. aastapäeva aktus ja vilistlasõhtu
III PERIOOD 2021/22(13)
I PERIOOD 2022/23(26)

16september
68. lennu lastevanemate koosolek24september
TÜ lahtine võistlus matemaatikas
01oktoober
TÜ lahtine võistlus keemias10-16
oktoober
TÜ lahtine võistlus informaatikas

26november
TÜ lahtine võistlus füüsikas

29november
Karjääriõpetuse rühm TalTechis ja EKAs
II PERIOOD 2022/23(31)


Külas on 25 vilistlast.

Sulge

01detsember
Nõo kool 336 aktus

1. detsembril tähistame kontsert-aktusega kooli 336. ja reaalainete süvaõppe 58. aastapäeva, samas saavad abituriendid kooli märgi ja kümnendikud annavad nõoka vande.

Sulge

10detsember
TÜ lahtine võistlus matemaatikas
12jaanuar
VKV lõppvõistlus Tartu Tamme Gümnaasiumis

19jaanuar
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor


23-30
jaanuar
Digikoristuspäevad 23.-30. jaanuar 2023

NÕO REAALGÜMNAASIUM OSALEB TELIA POOLT KORRALDATAVAL  ÜLE-EESTILISEL DIGIKORISTUSPÄEVADEL  23. JAANUARIST KUNI 26. JAANUARINI 2023.

KUSTUTA DIGIPRÜGI JA TOO VANA SEADE TAASKASUTUSSE!

23.-30. JAANUARINI OSALE  KAMPAANIAS JA TOO OMA VANA TELEFON(ID) KOOLI ÕPPEHOONE FUAJEESSE.

Info ja soovitused: https://digikoristuspaev.telia.ee/

SulgeIII PERIOOD 2022/23(17)
I periood 2023/24.õ.-a.(20)20september
11. kl. uurimis- ja praktiliste tööde teemade teatamine

22september
10. klassi lastevanemate koosolek
01oktoober
12. kl. õpilastel UPT viimane esitamise tähtaeg


09-15
oktoober
TÜ lahtine võistlus informaatikas09-18
november
UPT eelkaitsmised 11.c kl. õpilastel


II periood 2023/24.õ.-a.(24)
08detsember
11. ja 12. klassi lastevanemate koosolek
29-09
jaanuar-veebruar
UPT eelkaitsmised 11ab kl. õpilastelIII periood 2023/24.õ.-a.(15)