Rubriigiarhiiv: Teated

61. lennu lõpuaktus

Nõo Reaalgümnaasiumi 61. lennu lõpuaktus toimub 22. juunil Nõo Spordihoones, kus on aktuse korraldamiseks väga head tingimused ja ruumi jätkub kõigile. Aktus algab kell 14.00 ja kestab ligikaudu 90 minutit.

Külalistele avatakse spordihoone uksed 13.30, sisenemine spordihoonesse toimub parklapoolsest uksest.
Koolimaja ees olev K. Aigro tänav on liikluseks suletud. Autosid saab parkida piiratud hulgal spordihoone parklasse ja  Nõo RG siseõue. Ülejäänud autod peavad koha leidma Nõo alevi tänavatel.

Kohalik lillepood pakub aktuseruumis võimalust enne ja pärast aktust osta lilli.

Aktusel õnnitlevad lõpetajaid kooli, Haridusministeeriumi ja Nõo valla esindajad. Palume pildistamiseks saali ette, vahekäikudesse mitte tulla. Iga lõpetaja saab lõpuaktuse piltidega DVD.
Kohe pärast aktust toimub lõpetajate õnnitlemine õues ja pildistamine Nõo RG õppehoone peaukse ees. Vihmase ilma korral toimuvad kõik need tegevused spordihoones.

Kohtumiseni 22. juunil.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

Eripreemia teadustööde konkursil

Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil sai Kaitseministeeriumi eripreemia Hendrik Eerikson.
Tema töö teemaks oli : «Kiirtejälitusalgoritmi ja footonkaardistamise praktiline rakendus Pythonis».

Palju õnne!

Jaanus Järveoja

Uute õpilaste vastuvõtt

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 8.maid kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi.
B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A klassi. Seega B ja C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.
Kui õpilase tulemus on üle 65 punkti ja te ei ole nimekirjas, siis tuleb tal kooliga ühendust võtta.
8. maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile reino@nrg.tartu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 8. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Nõo Reaalgümnaasiumil on õigus pärast 8. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65 punkti. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail.
15. maiks määratakse klassiparalleel õpilastele, kellele anti teada võimalusest jätkata õpinguid Nõo Reaalgümnaasiumis, kuid kelle klass jäi esialgu määramata. Samaks ajaks  jagatakse vabanenud kohad nende õpilaste vahel, kes on oma kandideerimissoovist .
8. maiks koolile teada andnud. Vabale kohale kandideerija tulemus katsetel peab olema soovituslikult vähemalt 50 punkti.
26.  juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

 

Sisseastumiskatsete tulemused

10. klasside nimekirjad

HITSA projektikonkurss

HITSA  ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus osalemiseks saadeti sellel korral
400 taotlust, millest vaid 168 said positiivse vastuse.
Teiste hulgas sai positiivse vastuse ka Nõo Reaalgümnaasium!
Taotluse koostas ja esitas Andres Mihkelson.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja