Rubriigiarhiiv: Teated

2018/19 10. klassid

Nõo Reaalgümnaasiumi ootab 2018/19 õppeaasta 10. klassi õpilaste dokumente (tunnistus, hinneteleht, tervisekaart) 26. juuniks. Neid võib saata tähitud kirjaga või tuua kooli (Nõo, Kalju Aigro tn 5). Dokumente saab koolis üle anda  tööpäevadel 9.00-13.00. Tervisekaardi võib kooli tuua ka uue õppeaasta alguses. Õpilaspileti pilti ei ole vaja.

Klasside uued nimekirjad ja otsused ühiselamukohtade täiendavate eraldamiste osas paneme  kodulehele välja hiljemalt 2. juulil.

Kuna 2 õpilast on oma kohast loobunud, siis on võimalik 10. klassi kandideerida ka õpilastel, kes ei ole katseid sooritanud. Otsus langetatakse tunnistuse, ankeedi ja vestluse põhjal.

 

Õppeaastat 2018/19 alustame 2. septembril (pühapäev).

9.00-st saabumine ühiselamusse
12.30 klassijuhtajatund
13.00 juhtkonna kohtumine 10. klasside õpilaste ja nende vanematega
15.00 kooliaasta avaaktus
Pärast aktust toimub pildistamine ja jätkub klassijuhatajatund.

 

Ilusat suve!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Tubli esinemine robootikavõistlusel

Detroidis (USA) toimunud robootikavõistlusel Global First LEGO Leaque, esines Eesti võistkonna koosseisus väga edukalt Jako Aimsalu. Eesti võistkond (lisaks Jakole 2 õpilast  Rakke Gümnaasiumist ja 7 õpilast Tamsalu Gümnaasiumis) saavutas kategoorias  Inspiratsioon 2.koha! Kokku osales võistlusel üle 130  meeskonna kogu maailmast.
Palju õnne!

Nõo Reaalgümnaasium

NRG õpilaste aunimetused

Selgusid  Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste 2018. aasta aunimetuste saajad:

Koolis toimunud küsitluse tulemusel:

  • NÕO RG AASTA ÕPILANE – TRIINU PRANTS
  • NÕO RG AASTA NAISSPORTLANE – KIRKE KAROLIN HEITER
  • NÕO RG AASTA MEESSPORTLANE – KURMO KÜLM
  • NÕO RG AASTA TEGU –NRG LIIKUMISSARI

Nõo Reaalgümnaasiumi nõukoja otsusel:

  • NÕO RG AASTA TEGIJA OLÜMPIAADIDEL – URMAS LUHAÄÄR
  • NÕO RG AASTA ORGANISAATOR – NRG ÕPILASESINDUSE JUHATUS (KAISA LIINA KEPS, ANDRA KERGE, TRIINU PRANTS)
  • NÕO RG AASTA TEGIJA HUVITÖÖS – REENA ROOS

Palju õnne!

Nõo Reaalgümnaasium

Nõo Reaalgümnaasiumi 62. lennu lõpuaktus

Nõo Reaalgümnaasiumi 62. lennu lõpuaktus toimub 22. juunil Nõo Spordihoones, kus on aktuse korraldamiseks väga head tingimused ja ruumi jätkub kõigile. Aktus algab kell 14.00 ja kestab ligikaudu 90 minutit.

Külalistele avatakse spordihoone uksed 13.30, sisenemine spordihoonesse toimub parklapoolsest uksest.
Koolimaja ees olev K. Aigro tänav on liikluseks suletud. Autosid saab parkida piiratud hulgal spordihoone parklasse ja  Nõo RG siseõue. Ülejäänud autod peavad koha leidma Nõo alevi tänavatel.

Kohalik lillepood pakub aktuseruumis võimalust enne ja pärast aktust osta lilli.

Aktusel õnnitlevad lõpetajaid kooli, Haridusministeeriumi ja Nõo valla esindajad. Palume pildistamiseks saali ette, vahekäikudesse mitte tulla. Iga lõpetaja saab ligipääsu lõpuaktuse piltidele, et need endale salvestada.
Kohe pärast aktust toimub lõpetajate õnnitlemine õues ja pildistamine Nõo RG õppehoone peaukse ees. Vihmase ilma korral toimuvad kõik need tegevused spordihoones.

Kohtumiseni 22. juunil.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

 

 

Vastuvõtu täiendatud nimekiri seisuga 11. mai 2018

Arvestades 1. maiks saabunud sooviavaldusi ja võttes aluseks katsete tulemuse ning hinded tunnistusel, on Nõo Reaalgümnaasium teinud otsused vabanenud kohtade jagamise osas. Samadest alustest on lähtutud ka ühiselamukohtade määramisel. Kahjuks kõigile soovijatele me kohta ühiselamus pakkuda ei saa. Küll aga kinnitame, et 10. klassis oma toimetamistega vähemalt rahuldavalt hakkama saavale õpilasele on tagatud koht ühiselamus alates 11. klassist.

Palume 1. maist vabanenud kohtadele arvatud õpilastel meile 25. maiks teada anda oma otsusest Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute alustamise/mittealustamise osas (juba varem teatanud õpilased uuesti teatama ei pea).

Võimaluste piires saime rahuldada osad soovid klassiparalleeli vahetamise osas, kuid mitte kõiki.

  1. juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse       (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart (seda võib meile tuua ka sügisel).
    Kuna meie koolis on kasutusel elektrooniline õpilaspilet, siis dokumendipilti ei ole vaja tuua.

NB! Kui mõni nimekirja kantud õpilane loobub kohast Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klassis, siis palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda!

Juhtuks kui mõni nimekirjas olev õpilane teatab oma loobumisest, palume sellele kohale kandideerida soovijal esitada vastav taotlus (kool@nrg.edu.ee).

Vabanenud kohtade ja ühiselamukohtade määramise ning klassiparalleeli vahetamise soovi osas teeb kool otsuse hiljemalt 10. juuliks.

Täiendatud nimekirjad leiate siit.

Sini-Must-Valge 100 tõlgendust

Nõo Reaalgümnaasium annab teada, et meie rahvusvärvidele 100 tõlgenduse otsimine on selleks korraks lõppenud. Väljavalituks osutunud variantidega saab tutvuda siin: SiniMustValge100

Kaks viimast versiooni (eestlane, eestlane eestlane ja Eesti, Eesti, Eesti) on ühelt poolt selleks, et need jätavad palju ruumi fantaasiale ja loomingulisusele, teiselt poolt aga veel mõne väga hea tõlgenduse lisamiseks nii, et ühtegi juba olemas olevat varianti ei pea ära jätma.

Nõo Reaalgümnaasium tänab kõiki, kes selles protsessis kaasa lõid!

Elagu Eesti!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor