Rubriigiarhiiv: Teated

Uute õpilaste vastuvõtt

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 8.maid kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi.
B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A klassi. Seega B ja C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.
Kui õpilase tulemus on üle 65 punkti ja te ei ole nimekirjas, siis tuleb tal kooliga ühendust võtta.
8. maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile reino@nrg.tartu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 8. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Nõo Reaalgümnaasiumil on õigus pärast 8. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65 punkti. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail.
15. maiks määratakse klassiparalleel õpilastele, kellele anti teada võimalusest jätkata õpinguid Nõo Reaalgümnaasiumis, kuid kelle klass jäi esialgu määramata. Samaks ajaks  jagatakse vabanenud kohad nende õpilaste vahel, kes on oma kandideerimissoovist .
8. maiks koolile teada andnud. Vabale kohale kandideerija tulemus katsetel peab olema soovituslikult vähemalt 50 punkti.
26.  juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

 

Sisseastumiskatsete tulemused

10. klasside nimekirjad 2017

HITSA projektikonkurss

HITSA  ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus osalemiseks saadeti sellel korral
400 taotlust, millest vaid 168 said positiivse vastuse.
Teiste hulgas sai positiivse vastuse ka Nõo Reaalgümnaasium!
Taotluse koostas ja esitas Andres Mihkelson.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja

Uus veebileht

Alates 13. veebruarist kolisime kooli veebikodu uuele aadressile nrg.edu.ee. Uuenes ka kasutatav platvorm ning nüüd on veebileht paremini hallatav ning pakub loodetavasti veidi rohkem ka meie külastajatele ja on soovi korral mugavamalt vaadeldav väikestel ekraanidel.

Järgmise sammuna asume kasutama [ätt]nrg.edu.ee aadresse ka e-posti puhul, kuid täpsemalt teavitame sellest juba eraldi. Samuti kolime õige pea uuele aadressile õpikeskkonna Moodle ning teised kooliperele suunatud rakendused.

Vana veebi arhiiv on nähtav aadressil nrg.tartu.ee/arhiiv. Esialgu jäävad vaid arhiivis nähtavaks vilistlaste nimekirjad, mille kolimine on veel ees.

Lastevanemate koosolek

Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub 9. detsembril  2016.

Päevakava:

15.00-16.00  võimalus kohtuda aineõpetajatega, kasvatajatega, juhtkonnaga ning tutvuda meie majaga.

16.00  lastevanemate üldkoosolek auditooriumis

  • Lühiülevaade koolist ja õppe-, kasvatustööst
    Lastevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse
  • Kohalalgatatud küsimused

Pärast koosolekut (orienteeruvalt 17.15) algavad klassikoosolekud.

Jaanus Järveoja
direktor

Viie kooli kohtumine

Traditsioonilisel Viie kooli kohtumisel,  mis toimus sellel aastal Miina Härma Gümnaasiumis, saavutas Nõo RG 10. klassi võistkond II koha ja 11. klassi võistkond III koha.

Individuaalselt jagasid Artjom Afanasjev ja Annika Jaakson I kohta (10. klasside arvestuses) ning Teele Kaldaru III kohta (11. klasside arvestuses). Urmas Luhaäär ja Allan Rääk jagasid 9. kohta (10. klass).

Võistkonna valmistasid ette Sirje Sild, Ülle Juurik, Mikk Põdra.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor

Eripreemia luulepäevadelt

Nõo Reaalgümnaasiumi näitering esines edukalt vabariiklikel Betti Alveri  luulepäevadel „Tähetund“  Jõgeval, kus žürii otsusel omistati neile eripreemia koori parima kasutamise eest. Meie õpilased astusid üles  lavastusega „Vabadus üle aia“.

Õpilaste juhendaja on Annika Markson.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor

II koht viktoriinil

Tartu linna ja maakonna ingliskeelsel viktoriinil  saavutas II koha Nõo Reaalgümnaasiumi võistkond  koosseisus : Lars Asi, Hendrik Eerikson, Karl Jakob Levin,  Kris Sten Saarepuu.

Õpilasi juhendavad Meeli Lepisk ja Ene Soolepp.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor

Topeltedu võrkpallis

EKSL vabariiklikul finaalturniiril võrkpallis saavutasid I koha nii  Nõo RG neidude kui ka noormeeste võistkonnad.

Neidude võistkonnas mängisid: Grete Rüütli ,Berit Puusepp, Annika Altoja, Juliana Jepišova, Sigrid Lehtme, Elina Luik, Saskia Täpsi

Noormeeste võistkonnas mängisid :  Ivar Keerpalu,  Kaspar Sale, Albert Tamm, Kristen Käos, Mikk Pedaja, Kurmo Külm, Ragnar Dietrich.

Võistkondade juhendaja on Hendrik Rikand.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor

 

Nõo kooli 330. aastapäev

2. detsembril 2016. a. tähistavad Nõo Reaalgümnaasium ja Nõo Põhikool üheskoos
Nõo kooli 330. aastapäeva. Kell 18.00 algab kontsert-aktus Nõo koolimaja saalis.

Õhtu jätkub 20.00 vilistlasõhtuga. Alustuseks saab jalga keerutada vilistlasansambli saatel. Kell 22:00-0:45 mängib tantsuks ansambel REGATT.

Esimesel vaheajal esinevad klubi “Triiniks” tantsijad, teisel vaheajal saavad kõik osa väikesest ilutulestikust. Kui ansambel REGATT lõpetab, jätkub tants retrodisko vormis.

Pidu lõpeb orienteeruvalt kell 2:00 ning Tartusse sõiduks on tellitud 35-kohaline buss.

Osavõtutasu eelmüügist on 15 € (pensionärid, tudengid 10 €). Pileteid saab osta Piletilevi vahendusel (kuni 30. novembrini). Osavõtutasu eest saab iga osaleja kooli almanahhi, mille saab kaasa võtta peolt lahkumisel. Täiendava raha eest on võimalik osta mõningaid meeneid ja seeläbi ka pisut kooli toetada.

Alates 1. detsembrist ja  kohapeal on osalustasu kõigile 20 eurot.

NB! Teavita kooli aastapäevast kõiki tuttavaid nõokaid kõikvõimalikke infokanaleid kasutades!

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Esimene koht EKSL finaalturniiril

Eesti Koolispordiliidu vabariiklikul finaalvõistlusel jalgpallis saavutas I koha Nõo Reaalgümnaasiumi võistkond :
Allar Mällo, Mark Jõgar, Romet Pastak, Andris Altsaar, Kristen Käos, Robert-Juss Soe, Filip Sander Saar, Karl Kristjan Küppas.

Võistkonna edukale esinemisele aitasid kaasa Talis Mölder ja Gunnar Aasmäe.

Palju õnne!

Jaanus Järveoja
direktor