Autori Kaja Kasak postitused

Kooli vastuvõtt 2018 – tulemused ja nimekirjad

Head Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerijad!

Tulemuste tabelist saab kandidaat oma tulemust näha šifri abil. Šifrinumber on kirjas infolehel,  mis igale kandidaadile katsete sooritamisel kaasa anti. Kui see on kadunud, siis saate infot Nõo Reaalgümnaasiumi kantseleist (7455247, 56357190,  kool@nrg.edu.ee).

Nimekirja on arvatud kõik kandidaadid, kelle tulemus ületas 65 punkti ja kes vastavad vastuvõtujuhendi tingimustele. Väiksema arvu punktide korral on arvestatud õpilase tunnistust ja ankeedi põhjal tema aktiivsust/tulemuslikkust. Hetkel on õpilasi nimekirjas rohkem, kui 10. klassi oli plaanis vastu võtta, kuid oleme lähtunud varasematest kogemustest, et osad nimekirja arvatud õpilased loobuvad.

A-võõrkeeles saksa keele rühma õpilaste vähesuse tõttu ei avata ning kõigil õpilastel saab A-võõrkeeleks inglise keel ning B keeleks vene või saksa keel. Õpilased, kelle varasemad õpingud sellist valikut ei võimalda, peavad enne 25. aprilli kooliga ühendust võtma, et arutada Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise võimalusi (eeldusel, et tal on rohkem kui 65 punkti või ta oleks nimekirja saanud katseteta).  B-keelena saksa keele õppijad on paigutatud A ja B klassi. C klassis tunniplaani logistika tõttu saksa keele rühma ei ole.

NB! Kuna ühiselamukohtade arv on piiratud, siis ei ole koht ühiselamus tagatuid õpilasele, kes sai katsetel vähem kui 65 punkti. Varasematel aastatel on koha ühiselamus saanud kõik õpilased, kuid see sõltub asjaolust, kui palju tuleb 10. klassi õpilasi, kes ühiselamukohta ei vaja (Nõo, Tartu, Elva õpilased).

Arvestades õpilaste, neidude/noormeeste arvu klassides,  on Nõo Reaalgümnaasiumil õigus pärast 1. maid muuta klassiparalleeli (A, B, C) nendel õpilastel, kelle punktisumma on alla 65. Vastavast otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 15. mail

1.maiks tuleb igal õpilasel teatada oma otsus Nõo Reaalgümnaasiumis õpingute jätkamise kohta. Teatada saab otsust aadressile kool@nrg.edu.ee (otsuse meieni jõudmisest anname teada vastusmeiliga, kui seda ei ole saanud, saatke oma kiri/otsus uuesti). Palume teatada ka nendel kandidaatidel, kes otsustavad õpinguid  mujal jätkata. Otsust mitte teatanud kandidaat arvatakse pärast 1. maid nimekirjast välja.

NB! Otsusest peavad teatama ka katseteta nimekirja arvatud õpilased. 

Klassiparalleeli vahetamise soovi võib edastada koos teatega õpingute jätkamise kohta, kuid selle rahuldamist ei saa kool tagada.

Loobumiste tõttu tekkinud vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb õpilastel end 1. maiks täiendavalt registreerida (kool@nrg.edu.ee) ja vastav otsus langetatakse 15. maiks

26.juuniks tuleb nimekirja arvatud õpilasel toimetada Nõo Reaalgümnaasiumisse        (Kalju Aigro 5, Nõo) põhikooli lõputunnistus, hinneteleht (originaalid) ja tervisekaart.

Vastuvõetute nimekirjad klasside järgi leiate siit.

Kandideerijate tulemused leiate siit.

 

Kirjandusraal 2018 esitab väljakutse

Eesti kirjandusliku parlamendi valimised  tulemas! 

Keda valid Sina?

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2018“. Kaheteistkümnenda konkursi teema on on „Eesti kirjandusliku parlamendi valimised“ ja konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele.

Loe juhendit siit.

 

 

 

Karjääripäeva tänu

Suur tänu kõikidele külalistele, kes aitasid meie karjääripäeva sisukamaks ja huvitavamaks muuta.

Täname sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (NRG vilistlane 1981), Eesti geenivaramu statistik ja TÜ doktorant Kristi Lälli (NRG vilistlane 2008), meditsiinitudeng Annika Liivi (NRG vilistlane 2010), klassikalise filoloogia tudeng Jolan Henriette Koduveret (NRG vilistlane 2017), endist ajakirjanikku Martin Paud (NRG vilistlane 1993), Tartu Vangla töötajaid, töötukassa karjäärispetsialiste, advokaat Marie Pihlakut, Farmi Piimatööstuse toidutehnolooge, Tere AS esindajat.

Täname ürituse sponsoreid: Petrone Print, Rakett, Farmi Piimatööstus, AS Maris Gilden, Nõo Reaalgümnaasium.

Aitäh  osalejatele!

Agnes Rosenberg
Sandra Kmito
Kaja Kasak

Algas vastuvõtukatsetele registreerimine

Vastuvõtukatsed Nõo Reaalgümnaasiumisse astumiseks toimuvad 16. märtsil (kohaletuleku aeg on  14.30-15.45)  ja  17.  märtsil (kohaletuleku aeg on  9.30-10.45) 2018.

  • Katsete sooritamiseks  täita eelnevalt elektrooniline ankeet, kus tuleb valida katsete sooritamise päev.
  • Tunnistuse koopia edastada meiliaadressile vastuvott@nrg.edu.ee hiljemalt 20. märtsiks 2018

Täpsema info sisseastumisest leiad meie kodulehel Koolist /Sisseastumine.

Koomiksi töötuba NRGs

Valikainete nädalal toimus NRGs kahepäevane (30. nov.-1. dets.) koomiksi töötuba, mida viis läbi Läti kunstnik Ingrīda Pičukāne  ja talle oli abiks ka Lätis ilmuva koomiksiajakirja toimetaja Sanita Muižniece.

Ingrida Pičukāne (s.1978) õppis Läti Kunstiakadeemias ja omandas magistrikraadi animatsiooni alal Eesti Kunstiakadeemias. Ta on töötanud graafilise disainerina, kuid palju huvitavamaks peab animatsioonide loomist ja õpetamist, samuti koomiksite tegemist. Tema koomiksid on ilmunud paljudes maailma ajakirjades. Praegu resideerub Ingrīda MoKSis ning osaleb Tartu Kunstimaja näitusel  Goddes Ex Machina.

Koomiksi töötoas osalesid valikaine „Kunstiring“ õpilased, kes said lõpuks valmis ka oma väikese koomiksiraamatu.

Töötoad toimusid MoKSi korraldatava programmi Kunstnikud Kooli raames ja seda rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital ning Hasartmängumaksu Nõukogu. MoKS tegutseb alates 2001. aastast. See on rahvusvaheline kunstikeskus Moostes, mille ellukutsujad ja vedajad on kunstnikud ise.

Reaalainete nädal 6.-10. novembril

ESMASPÄEVAL, 6. novembril

 2.vahetund     Viktoriin matemaatika ajaloost. Võistlust viib läbi M. Põdra RUUMIS 116.       Igast klassist 3- liikmeline võistkond.

TEISIPÄEVAL, 7. novembril

 2.vahetund   Sudokude lahendamise võistlus. Võistlust viib läbi J. Järveoja RUUMIS 116. Individuaalvõistlus

 KOLMAPÄEVAL, 8. novembril

 2.vahetund   Reklaamplakati kujundamine. Võistlust viivad läbi K. Kasak ja K. Rööpson RUUMIS 315.

Plakati loomise teema ja tingimused selguvad kohapeal. Võistkondade suurus 1-3 liiget.

 AHHAA teadusteater „Appi matemaatika!“

11.50 – 12.35       12. A, B, C,    11. A, C

13.05 – 13.50       10. A, B, C     11. B

 NELJAPÄEVAL, 9. novembril

 2.vahetund   Peastarvutamise kahhoot. Võistlust viib läbi S. Sild RUUMIS 116. Individuaalvõistlus

 

REEDEL, 10. novembril

2.vahetund Reaalainete nädala kokkuvõte.

 

NRG TEADLASTE ÖÖ 2017

TEADUSE DOKUMENTAALID/ DOKUMENTAALFILMIDE PÄRASTLÕUNA AUDITOORIUMIS:

E. 25.09 kell 16 „Cowspiracy“

T. 26.09 kell 16 “Journey to the edge of the universe“

K. 27.09 kell 16 „Trashed“

Info kristo.manna@gmail.com

ÕHTUTI  AUDITOORIUMIS

25.09 kell 18.30 – „MIDA INIMENE ISE SAAB ENDA HEAKS TEHA?“ Külas NRG vilistlane, füsioterapeut (48. lend) Priit Põld

Osalemiseks registreeri end Stuudiumis.

26.09 kell 18.30 Väitlusõhtu “TUULEPARGID ON KESKKONNASÄÄSTLIKUD”

ÕPILASED VERSUS ÕPETAJAD

Info mairi@nrg.tartu.ee

 28.09 kell 20 Filmiõhtu

TÖÖTOAD AINETUNDIDES

25.09 arvutiõpetus

3.tund „MIS ON ESTCUBE-1,-2,-3 JA TÄHEKAAMERA?“ Karl Kruuse

26.09 bioloogia, keemia

5.tund  – 10.klasside TÖF katsed

27.09 füüsika

28.09 füüsika / matemaatika

NRG info  sveta@nrg.tartu.ee

TEADLASTE ÖÖST lähemalt: http://teadlasteöö.ee/

Kirjandusraal 2017 lõppvoor toimunud

6.aprillil toimus Nõo Reaalgümnaasiumis vabariikliku konkursi Kirjandusraal 2017 lõppvoor. Konkursi üldteemaks oli „Erinevad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“.

Nooremas vanuseastmes  kuulusid kõik kolm auhinnalist kohta Nõo Põhikooli õpilastele: I koht Anette-Marie Sults, Kirke Karolin Heiter ja Käroly Raudsepp, II koht Sandra-Ly Öebius ja Mihkel Marten Rüütli ning III koht Diane Kallaste, Diandra Kallaste ja Kaisa-Maris Hagel.

Gümnaasiumiastme esikoht kuulus Tartu Tamme Gümnaasiumi võistlejatele Cassandra Jugastele ja Liisa Kukkesele. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Pärnu Koidula Gümnaasiumi võistleja Laura Kiviselg ning Nõo Reaalgümnaasiumi ja Miina Härma Gümnaasiumi koondvõistkond, mille moodustasid õed Marie ja Laura Pau.

Eripreemia Supilinna olemuse avamise eest sai Treffneri gümnaasiumist Maarja Osi. Teise eripreemia näitlejameisterlikkuse eest sai Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi võistkond koosseisus Keily-Merilyn Vilgats ja Saara Kuum.

Kirjandusraali lõppvooru külaliseks oli Mika Keränen, kes soomlasena Eestis andis väga meeleoluka peegelduse erinevate rahvuste olemusest. Kuulajad said paljudele küsimustele vastused ja humoorikas võtmes nõuandeid maailma ning inimeste üle mõtlemiseks.

Kirjandusraali žüriisse kuulusid: Enn Liba, Kaido Kasak, Tiia Niggulis, Riina Koolmeister ja Aime Klandorf.

Nõo Reaalgümnaasium tänab žüriid,  ürituse toetajaid (Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Sihtasutust HITSA) ja konkursi korraldamise koostööpartnerit   Tartu Tamme Gümnaasiumi.
Ning kõige suuremad tänusõnad kuuluvad Kaja Kasakule (Nõo Reaalgümnaasium)  ja Heily Soosaarele (Tartu Tamme Gümnaasium), ilma kelleta seda suurepärast konkurssi ei toimuks.

Jaanus Järveoja
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Edu saksakeelsel väitluskonkursil

Goethe Instituudi poolt korraldataval rahvusvahelisel saksakeelsel väitluskonkursil on Eesti vooru finaali jõudnud Agnes Rosenberg.

27. aprillil selgub, kas ta valitakse nende kahe hulka, kes esindavad Eestit rahvusvahelise konkursi finaalis.

Õpilase juhendaja on Vaike Hint.

Palju õnne ja edu finaaliks!

Jaanus Järveoja